Bente jakter nye tillitsvalgte til Nortura SA

(12.10.20) Kjenner du en person som kunne passe i konsernstyret, kontrollkomité eller valgkomite i Nortura SA? Da tar du kontakt med denne dama fra Batnfjorden.

Leder i valgkomite Nortura SA, Bente Solenes
Foto: Anne Berntsen

Av: Liv Jorunn Denstadli Sagmo, digital kommunikasjonsrådgiver

Bente Solenes er storfebonde i Batnfjorden i Møre og Romsdal. Nå går hun inn i sin viktigste periode som leder for valgkomiteen i Nortura SA.

– Min og valgkomiteens jobb er å finne folk som ønsker og som er egnet til å gjøre en ekstra innsats for Nortura. Enten som kandidat til konsernstyret, eller til å bekle de andre rollene vi trenger for å sikre medlemsdemokratiet i selskapet, sier Solenes til Nortura Medlem.

Leder for valgkomiteen i Nortura SA, Bente Solenes

Nå ønsker Bente og valgkomiteen tips på aktuelle tillitsvalgte, både til konsernstyret, kontrollkomité, ordfører og valgkomité.

– Vi trenger folk som har stor forståelse for hva samvirkeselskap er, og som har evnen til å samarbeide. Siden vi står midt i en omstillingsprosess i selskapet, der vi trenger å styrke konkurransekraften, er det heller ingen ulempe med folk som har erfaring med omstillingsprosesser eller fra dagligvarehandelen, sier Solenes til Nortura Medlem.

– Men vi ønsker innspill på kandidater med andre typer erfaringer også, påpeker Solenes.

Leter etter egna kandidater
Når det kommer til sammensetning i styret jobber valgkomiteen med et mål om balanse mellom kjønn, regioner og representanter for de ulike dyreslagene.

– Det er ikke til å stikke under en stol at vi har vært underrepresentert på sau i styret de siste årene. Dette er en viktig gruppe for Nortura, og vi håper på mange gode tips fra småfemiljøet, sier Solenes.

Valgkomitélederen påpeker at det aller viktigste er at kandidaten er egnet, og ikke hvilken type produksjon han eller hun har på gården.

– Som tillitsvalgt i konsernstyret er ikke oppgaven å kjempe for sitt eget dyreslag eller region, men å løfte blikket og se det store bildet, sier Solenes.

Solenes ønsker å presisere at de ikke har kartlagt hvilke styremedlemmer eller andre tillitsvalgte som stiller seg disponibel for en ny periode i samvirkets tjeneste.

– Dette vet vi i starten av november. Og da er det viktig at navnebanken vår er full, slik at vi kan starte å legge kabalen, sier Solenes.

Fremskynder frist pga korona
Siste frist for å melde inn kandidater er 15. desember 2020, altså fjorten dager tidligere enn vanlig. Denne sikkerhetsmarginen har valgkomiteen lagt inn på grunn av covid-situasjonen.

– Skal vi rekke å gjennomføre intervjuer med alle aktuelle kandidater med et fysisk møte på Gardermoen, og samtidig ha mulighet til å avlyse i siste liten på grunn av sykdom, må vi sette en tidligere frist enn vanlig, sier Solenes.

Innstillinga til konsernstyre og andre tillitsvalgteposter skal være klar innen kretsmøterunden i februar.

Tips sendes til valgkomite på bsolenes@online.no eller på telefon 41325752

Trenger også tips om kandidater til regionutvalg
Det er ikke bare konsernstyret som ønsker tips på kandidater til styreverv. De seks regionutvalgene Øst, Nord-Norge, Innlandet, Midt-Norge, Agro og Vest, skal også legge nye kabaler. Klikk på din region for å finne kontaktinformasjon til valgkomité i din region. 

Usikker på hvilken region du hører til? Sjekk her!