Eivind har klassifisert ull i 54 år

(30.09.20) – i sitt 70. år antyder han at dette er siste sesong.

Av: Ragnhild Sørlien, Nortura Rudshøgda

Det er sauesesong i Nortura, og på Rudshøgda skal det slaktes ca 80.000 sau/lam i løpet av disse 8-9 ukene som sesongen varer. Her er det fortsatt klipping av alle sau og lam før slakting, og all ulla klassifiseres, pakkes og videresendes til England. 

Klipping

Vi tok en prat med nestoren på området ullklassifisering, nemlig Eivind Hagebakken.

I "alle år" har Eivind jobbet med klassifisering av ull, og må vel kunne regnes som en av Norges fremste eksperter på området. Han startet i Hed-Opp på Lillehammer i 1966, og har jobbet med klassifisering av ull i alle disse 54 årene. På Lillehammer var det ullstasjon med helårsdrift som hadde et totalvolum på ca 450 tonn ull pr år. Etter at Lillehammer, Hamar og Gjøvik ble avviklet og Rudshøgda ble etablert i 1989, ble det etter hvert andre oppgaver for Eivind, men i sesong har det vært ullhåndtering i alle disse årene.  

Eivind gikk av med pensjon for snart 8 år siden, men kommer tilbake i sesongen hvert år.

– Nå er det siste sesongen, sier Eivind, - til vinteren fyller jeg 70 år og har bestemt meg for å gi meg nå. Han forteller at hver sesong håndteres ca 100 tonn ull på Rudshøgda. Ulla klassifiseres, pakkes og sendes til England for videre bearbeiding, og alle som jobber med dette er sertifisert for oppgaven.

– Da jeg startet i 1966 var det bare norske saueklippere, og de klipte rundt 120 sau/lam på en dag. I dag er det profesjonelle klippere, det klippes etter en internasjonal standard og de klipper rundt 100 sau/lam pr time.

– En av klipperne som holder på her nå har en rekord på 118 stk på en time. – Alt fungerer så bra, sier Eivind – de samme klipperne kommer tilbake hit år etter år, det er god stemning og høy aktivitet.

Så får vi se da, - kanskje Eivind dukker opp igjen neste sesong også?

Eivind Hagebakken


Norilia håndterer ulla
All ull som kommer inn til Norilia klassifiseres av erfarne klassifisører i henhold til Norsk Ullstandard. Hver enkelt fell blir vurdert og klassifisert.