Endring på avregningsbrev fra Førde og Bjerka

(27.02.20) Nortura innfører som kjent en ny IT-plattform i selskapet, og fra mars avregnes slaktedyr levert til Nortura Førde og Nortura Bjerka fra den nye plattformen.

Det kan i forbindelse med endringen bli noe forsinkelse på utsendelse av avregningsbrevet, både på e-post og Min side. Det vil ikke bli forsinkelse på utbetalingsdato.

For deg som mottar avregningen fra Førde eller Bjerka vil det fra 1. mars 2020 være endringer på avregningsbrevet – avregningsbrevet blir uten sammendraget "leveranse hittil i år". Bruttobeløp hittil i år vil stå på avregningen.

Når ny IT-plattform innføres vil ikke returslakt trekkes fra avregningen, alle dyr avregnes, så vil returslakt faktureres ved utlevering/sending. Alle dine fakturaer finner du på Min side.

Årssammendrag på Min side
Årssammendrag med all statistikk på dine leveranser finner du nå på Min side.

Slakting
I forbindelse med overgangen kan det bli justeringer av hentetidspunkt i forhold til oppsatt henteplan. Om dette skulle skje vil du bli fortløpende orientert om det vil skje deg. Vi har dyktige medarbeidere som gjør en formidabel jobb for at alt skal gå som planlagt.

Det er viktig at det leveres korrekt antall dyr, og at det er de innmeldte dyrene som leveres. Sjekk alltid individnummer mot innmeldte storfe på kjøreseddel. Må du endre storfeindivid, ring inn endringen til Medlemssenteret tidligst mulig. Om det endres individ når dyrebil er på gården og/eller matkjedeinformasjon kontrolleres mindre enn 24 timer før dyret ankommer slakteri, kreves det at egenerklæringsskjema fylles ut med årsak for byttet.

Når du sender dyr til slakt, ikke meld ut dyra fra husdyrregisteret før etter de er slaktet.