God score på medlemssenteret!

(06.08.20) – Det er svært hyggelig for oss at vi får så god tilbakemelding på servicen på medlemssenteret. At våre eiere setter pris på den jobben vi gjør, og er godt fornøyde med hvordan vi løser henvendelsene er viktig for oss, det gir oss god motivasjon i jobben vår, sier Sjef for Nortura Medlemssenter og Inntransport, Monika Solberg.

Nortura Medlemssenter har jobbet systematisk med å bedre servicen til våre eiere, parallelt som vi har nedbemannet med 7 årsverk ihht til styrets vedtak om nedtrekk i administrative stillinger.

Ny teknologi og digitalisering av arbeidsprosesser kombinert med fokus på kompetanseheving og samordning av rutiner nasjonalt har gjort dette mulig.

– Undersøkelsen gir oss tall på servicegrad og svarprosent på henvendelser som begge er på, eller over måltall, og ikke minst er vi svært fornøyd med tilfredshetsscoren til medlemssenteret på 9,33 med en skala fra 0 (svært lite fornøyd) til 10 (svært godt fornøyd), sier Solberg. 

Noen av tilbakemeldingene som er gitt i undersøkelsen:

  • Lite ventetid og hurtig og konkret svar
  • Greit svar på det jeg spurte om, hyggelig bedring
  • Fikk den hjelpen eg trengte med innmelding av storfe og priser
  • Jeg ba om hjelp til en konkret ting og i løpet av kort tid var det ordnet. Enkel og greit uten at jeg behøvde å ringe flere ganger eller bli satt over til andre i en lang rekke.
  • Raskt svar, veldig god hjelp med problemet, og ingen spørsmål etter at samtalen var ferdig.
  • Møtte en kunnskapsrik person som var svært hjelpsom og hadde tid til å svare på alt vi lurte på. Svært fornøyd. Vær glad dere har så flinke folk på medlemssenteret!


Nortura Medlemssenter scoret 9,1 på tilfredshet på tilsvarende undersøkelse i 2019.