Høstens kampanjer på Gilde lam

(29.09.20) Nortura har de siste årene jobbet systematisk med å øke salget av sau og lam til hverdags - med mål om å bidra til en bedre markedsbalanse og økt inntjening til bonden.

Nye satsninger i høst
Denne høsten har Nortura lansert flere nye produkter til serien Gilde hverdagslam; kebabkrydrede strimler, ternet benfritt grytekjøtt, lammelår i skiver, fryst hamburger og fryst grytekjøtt. I tillegg er grillnyheten lammelår i skiver med kryddersmør videreført som helårsprodukt i Gilde hverdagslam-serien.

Gilde hverdagslam har i høst kampanjeperiode i ukene 37-38 og 42-43.

Hverdagslam

Gilde sesong-lam er i høst oppgradert med nytt design. Serien markedsføres som «Hele Norges lam» og skal formidle historien om de ca. 9000 småfeprodusentene over hele landet som leverer kjøttet.

Kampanjeperioden på Hele Norges lam er uke 39-40-41, i uke 41 også på TV.

Hele Norges lam

Tidligere i år fornyet Nortura designet på Gilde gourmetlam. Gilde står nå med tre slagkraftige lammeserier; «Hele Norges lam» for lam i sesong, «Gourmetlam» til helg og fest, og «Hverdagslam» til hverdags.

Gourmetlam

Gilde Lam – Alltid tilgjengelig – Til alle anledninger

Nortura lykkes i å bygge sau og lam som hverdagsmat

Dette er høstens nyheter fra Gilde og Prior

Gilde Hele Norges lam

Gilde Hverdagslam