Igangsetter driften ved Nortura Gol

(Oppdatert 03.11.20) Nortura Gol iverksatte forrige uke en midlertidig stans som følge av at ansatte hadde fått påvist covid-19 smitte. Alle ansatte ble testet de påfølgende dagene og satt i karantene inntil alle prøvesvar var klare, og anlegget er nå klar for å starte opp driften igjen.

– Vi har god oversikt over situasjonen og gjennomfører nå en kontrollert oppstart. Vi planlegger å være tilbake til normal drift igjen mot slutten av uka, sier fabrikksjef Ingrid Hillestad Medhus.

Det er bekreftet smitte hos totalt 14 ansatte i tilknytning til Nortura Gol, i tillegg til to ansatte ved Norilia ullstasjon avd. Gol. Personer med smitte sitter fortsatt i isolasjon, og nærkontakter i karantene.

– Vi tilpasser driften i henhold til det vi har tilgjengelig av personell og forsterker våre smittereduserende tiltak ytterligere, og vi har hatt et godt samarbeid med kommuneoverlegen i Gol i denne situasjonen, sier Medhus.

Slaktingen som skulle vært gjennomført ved Gol ble mens det var stans i driften overført til andre Nortura-anlegg, slik at stansen medførte relativt små forsinkelser med tanke på opprinnelig slakteplan.

– Slik sett har dette fått begrensede konsekvenser, sier Medhus.

Her kan du lese mer informasjon om Norturas koronaberedskap.

Fabrikksjef Ingrid Medhus kan kontaktes ved behov for ytterligere kommentarer, mob. 415 01 714.

Om koronasituasjonen - Nortura

Relatert informasjon