Info retur/nisje

(20.08.20) Vi går nå inn i en periode hvor vi har mye retur- og nisjeslakt selv om det oppfordres til å ikke bestille i de mest hektiske ukene i lammesesongen.

Vi ber alle derfor være klar over følgende regler når det gjelder retur- og nisjeslakt:

Småfe:

  • Dyrene skal ved innmelding på Min side meldes på som retur eller nisje på avtale
  • Dyret skal være merket med signalmerke, signalmerker fås ved henvendelse til lammeringsleder eller medlemssenteret medlem@nortura.no eller telefon 95518400
  • Returskjema småfe eller nisjeskjema skal fylles ut og sendes med dyrebilen

Gris:

  • Dyrene skal ved innmelding på Min side meldes på som retur eller nisje på avtale
  • Dyret skal klubbes med returklubbe eller nisjeklubbe. Har du ikke returklubbe/nisjeklubbe, så merk grisen og gi beskjed til sjåfør om at grisen må klubbes
  • Returskjema gris eller nisjeskjema må fylles ut og sendes med dyrebilen

Storfe:

  • Dyrene skal ved innmelding på Min side meldes på som retur eller nisje på avtale
  • Returskjema storfe eller nisjeskjema skal fylles ut og sendes med dyrebilen

NB!! All partering på nisje skal avtales på forhånd.

På grunn av begrenset parteringskapasitet i september og oktober, oppfordrer vi til å unngå retur i denne perioden, spesielt storfe og gris.

Se også informasjon om retur/nisje i lammesesongheftet, eller egen sak.

 

Begrensninger
Minner også om at vi kan ha begrensinger ved utlevering pga Covid-19. Utlevering av returslakt/nisje kan skje ved Norturas anlegg eller ved eksterne lokasjoner som du finner en oversikt over i denne artikkelen. Det er viktig at du husker å føre opp utleveringssted på returskjemaet. Grunnet begrensningene med Covid-19 kan utleveringsstedet du vanligvis bruker ikke være tilgjengelig for utlevering av retur- eller nisjeslakt.