Koronainformasjon fra Nortura

(Oppdatert 12.03.20) I den situasjonen landet er i nå er det viktig for matforsyningen at vi klarer å holde bonden frisk – men samtidig er det viktig at du har en plan hvis Koronaen skulle slå til. Så, vask hendene, ha godt smittevern og lag deg en beredskapsplan.

I likhet med øvrig befolkning er det viktig for bonden å følge myndighetens råd for å forebygge og begrense smittespredning av det nye koronaviruset mellom folk. Viktige tiltak er nøye hånd- og hostehygiene, samt å følge rådene fra myndighetene.

Viruset er ikke et dyrehelseproblem
Myndighetene er klare på at dette korona-viruset ikke et problem for dyrehelsen. De er også tydelige på at norske dyr ikke utgjør en smittekilde for mennesker. Vi minner likevel om de ordinære, daglige tiltakene om å etterleve god hygiene ved kontakt med dyr og å følge de ordinære smittebeskyttelsestiltakene i den daglige driften (bruk av smittesluser, renhold, håndvask med mer).

Hva om du blir smittet?
Veterinærinstituttet anbefaler inntil videre, at personer som får påvist smitte av det nye koronaviruset begrenser sin kontakt med dyr. Som ved all annen sykdom, er det viktig at man har planer for situasjoner der man har behov for bistand med stell av dyra. Vi oppfordrer alle til å ta en gjennomgang av egne planer for avløsning ved sykdom.

Ta fram "beredskapsplanen" for gården. Tenk gjennom hva som vil skje hvis en eller flere av dere på gården blir syke og ikke får stelt dyra. I landbruket har vi tradisjon for å stille opp for hverandre, så kontakt kolleger og avtal hva dere kan gjøre for hverandre hvis noen blir syke.

Inntransport til slakteri
Dersom du har meldt inn dyr til slakt og folkehelsemyndighetene har pålagt deg begrensninger i kontakt med andre folk (karantene, isolasjon), må du ta høyde for dette når du skal tilrettelegge for henting av dyra. Vi anbefaler å skaffe bistand fra andre personer som ikke er pålagt kontaktbegrensninger, slik at utlasting av dyra kan bli gjennomført som ordinært.

Nortura er seg bevisst sitt samfunnskritiske ansvar for å opprettholde matforsyningen og vi kommer til å gjennomføre alle tiltak som er nødvendig for å sikre dette. Inntransport og slakting vil gå som normalt. Derfor innfører vi svært strenge tiltak for personell som jobber med dette - les mer her.

 


 

Høy Koronaberedskap i Nortura – og null møteaktivitet

Den nasjonale beredskapen for å forhindre smitte er i dag økt kraftig opp. For ansatte i Nortura gjelder nå følgende. All møteaktivitet med fysiske møter unngås og det gjennomføres kun Skype-møter. Samme policy er innført for arrangementer i tillitsvalgtregi. 

Det betyr at inntil videre er den generelle regelen at vi ikke gjennomfører fysiske møter på tillitsvalgtsiden: det innebærer blant annet at 4 RU-møter som skulle vært gjennomført er avlyst og at Årsmøtet som var planlagt i slutten av mars er utsatt på ubestemt tid.      

Nortura sin policy er å følge de råd og den veiledning som til enhver tid blir gitt av lokale og nasjonale helsemyndigheter. Det er også årsaken til at alle Nortura-ansatte ved hovedkontoret på Løren allerede fra onsdag 11. mars ble pålagt å jobbe fra hjemmekontor. Dette utvides ytterligere slik at de aller fleste administrativt ansatte ved fabrikkene får samme beskjed – for å redusere smittepresset på fabrikkene.  

Fabrikkene
Nortura gjør nå alt som er mulig for å beskytte fabrikkene og produksjonen, og derfor "stenger" vi langt på vei fabrikkene for folk som ikke absolutt må være der. Det gjelder både eksterne besøk men også administrativt ansatte som har mulighet til å jobbe hjemmefra. Alt sammen for å redusere smittepresset slik at vi på best mulig måte skal klare å opprettholde produksjonen vår.

Begrenser fysiske produsentbesøk
Denne informasjonen er sendt til alle våre medarbeidere på medlemsområdet:

  • Alle fysiske møter avlyses/utsettes eller gjøres om til elektroniske møter (Skype, telefon).
  • Alle produsentbesøk gjøres om til telefonmøter eller Skypemøter med mindre det er kritisk nødvendig å gjennomføre dem.
  • Dersom det er helt nødvendig å gjennomføre fysiske besøk så må den enkelte være ekstremt nøye med å følge rutiner og anbefalinger for smittebeskyttelse

Se også informasjon på nortura.no

 


 

Informasjon fra Folkehelseinstituttet

På www.fhi.no finner du informasjon, nyheter, meldinger og dags- og ukesrapporter om koronaviruset.

Dersom du ikke finner svar på det du lurer på på våre nettsider, ring publikumstelefonen: 815 55 015. Telefonen er åpen hverdager mellom kl. 8:00 og 15:30. Enkelte kommuner har også etablert egne publikumstelefoner.

Hvis du er syk og trenger legehjelp, eller har behov for individuell helserådgivning, kontakt fastlege. Hvis du ikke får tak i fastlegen, ring legevakt på tlf. 116117.