Lanserer landbrukets klimakalkulator

(15.10.20) 15. oktober lanserte landbruket en ny klimakalkulator som et viktig steg på veien til å kutte utslipp og binde karbon i norsk landbruk. Kalkulatoren lanseres først for melke-, grise- og kornbønder. Øvrige produksjoner rulles ut fortløpende fra 2021. Nortura er en av initiativtakerne og har en nøkkelrolle i Landbrukets Klimaselskap som utvikler kalkulatoren.

Klimakalkulatoren er ett av åtte tiltak i Landbrukets klimaplan i jobben med å kutte 5 mill. tonn CO2-ekv. og øke opptaket av karbon i perioden 2021 til 2030.

– Dette er en merkedag i klimajobbingen i norsk landbruk. Nå håper vi at bøndene tar kalkulatoren i bruk i sitt eget arbeide med å kutte klimautslipp på gården, sier Bjørn Gimming, styreleder i Landbrukets Klimaselskap SA som står bak prosjektet Klimasmart landbruk og klimakalkulatoren.

I oktober gjøres kalkulatoren tilgjengelig for produksjonene ku, korn og gris, så vil de fleste andre produksjonene følge fortløpende gjennom 2021. Bruk av kalkulatoren sammen med klimarådgivning, er en viktig forutsetning for å greie å redusere klimaavtrykket fra matproduksjonen. Kalkulatoren er en ny teknologisk løsning for næringen, som det vil jobbes med å videreutvikle.

Nortura i nøkkelrolle
Nortura har vært en viktig pådriver for opprettelsen av Klimakalkulatoren, og involverer nå tusenvis av bønder til å være med på klimadugnaden.

– Vi er avhengige av et livskraftig økosystem og naturen vi lever av. Vi vet at dyrene våre, fabrikkene, transporten og forbruket vårt har stor betydning for miljøet og derfor er det også vårt ansvar å sikre at vi forstår hvordan vi påvirker klimaet og hva vi kan gjøre for å bli bedre. Klimakalkulatoren er et viktig steg på veien til å kutte utslipp og binde karbon i norsk landbruk, sier Anne Marit Panengstuen, konsernsjef i Nortura.

Se mer på nortura.no

Se også Veien til klimakutt og mer klimavennlig norsk matproduksjon