Neste års kretsmøter på Teams

(01.12.20) Grunnet koronasituasjonen er det bestemt at Nortura vil kjøre neste års kretsmøter på plattformen Teams. Kretsmøtene vil gå som vanlig i månedsskiftet februar/mars.

Teams logo

Alle tillitsvalgte eiere kjenner nå denne plattformen godt siden Teams har vært brukt til de aller fleste møtene siden i mars. Til og med årsmøtet ble gjennomført digitalt, da på Skype.

Det at vi allerede nå har tatt en avgjørelse på å kjøre digitale møter gjør at vi kan planlegge ut fra det som alternativet, i stedet for å måtte avlyse et fysisk møte og så skifte over til digitalt møte rett i forkant. Vi må finne tekniske løsninger på gjennomføring av valgene, samtidig er det viktig at flest mulig, aller helst alle eierne får muligheten til å bli med på de digitale kretsmøtene.

Vi vet at noen ikke har muligheter til å delta på pc eller via telefon på grunn av bl.a. dårlig nett. Vi håper derimot at med et så langt varsel som nå, er det mulig å gjøre tiltak for de fleste. Det fysiske oppmøtet ved kretsmøtene har ligget rundt 25 %, ved neste års digitale møter er målet at oppmøteandelen blir høyere.

Hvordan bli med på Teams-møte?
For å koble deg opp på et Teams-møte følger du en enkel oppskrift som vi har lagt ut på vår nettside. Så vil vi i tillegg kjøre noen møter i forkant av kretsmøtene slik at alle som føler behov for det kan bli med å teste løsningen. Du trenger ikke laste ned noe for å bli med – det eneste er nettilgang.

Relatert informasjon

Relatert informasjon (ekstern)