Norsk Protein bytter navn til Biosirk Norge

(05.06.20) Vil synliggjøre selskapets nøkkelrolle i den sirkulære bioøkonomien knyttet til norsk kjøttproduksjon.

Bedriften skriver om navnebyttet i en pressemelding. Norturas eierandel i selskapet er 67 prosent.

Norsk Protein ble etablert i 1997. I løpet av 2019 tok selskapet imot nærmere 200 000 tonn biologisk råstoff fra kjøttprodusenter, slakterier og skjærebedrifter. Dette ble videreforedlet til fôringredienser, økologisk gjødsel og energi i en prosess der det kun blir rent vann som restprodukt. Selskapet har hovedkontor på Hamar, og har i tillegg fabrikker i Balsfjord, Mosvik og på Grødaland.

Konkurransen om råstoff fra kjøttindustrien, bl.a. fra biogassprodusenter, er i ferd med å bli skjerpet. Norsk Protein har tradisjonelt vært den største mottakeren av denne typen råstoff. For i sterkere grad å kunne møte den økende konkurransen satser Norsk Protein videre med forsterket fokus på prosess- og produktutvikling. For å synliggjøre dette har de utarbeidet en mer offensiv kommunikasjonsstrategi der navnebytte er et av de sentrale elementene.

Relatert informasjon

Relatert informasjon (ekstern)