Nortura endrer innmeldingsfristen for slakt

(29.05.20) For Nortura er det nå to ting som er viktigere enn alt annet. Vi må holde oppe leveringsgraden til dagligvarehandelen i en periode hvor de øker sine bestillinger. I tillegg må vi gjøre det som er mulig for å holde ekstrakostnadene med coronaen så lave som mulig.

Derfor gjør vi midlertidige endringer både i måten vi produserer på – og hvor vi produserer. For å lykkes med dette trenger vi noe bedre tid til planlegging, ikke minst i høstsesongen. Dette er årsaken til at Nortura nå endrer innmeldingsfristene.      

Nye innmeldingsfrister for slaktedyr fra 15. juni 2020 er: 

På nett Min side: tirsdag kl. 08.00
På telefon Nortura Medlemssenter:   mandag kl. 16.00


NB! Innmeldingsfristen for storfe på avtale er fortsatt søndag kl. 23:59.

Vi er klar over at noen vil oppfatte dette som negativt. Men situasjonen er spesiell, og det vil den være i lang tid framover. Vi ber derfor om forståelse og hjelp fra dere eiere slik at vi kan komme gjennom denne perioden på best mulig vis.

Koronasituasjonen påvirker Nortura på flere måter – men gode smittetiltak er alfa og omega. I drifta innførte vi fra dag en, omfattende tiltak og rutiner for å unngå smitte og dermed redusere risikoen for driftsstans. Nortura har mistet store volum i hotell og restaurant-markedet og da er det kritisk viktig at vi klarer å holde oppe leveringsprestasjonen til dagligvarehandelen – som nå øker sine bestillinger. Samtidig må vi snu oss rundt, tenke nytt og gjøre det som er mulig for at coronakostnadene ikke blir større enn nødvendig.   

Smittesituasjon i Norge ser ut til å være under kontroll og smittetallene er heldigvis på veg ned. Men pandemien er ikke over - verken nasjonalt eller internasjonalt. Tiltakene og beredskapen vil vare lenge ennå og vi legger nå planer for en mest mulig optimal drift for sommeren, ferieavviklingen og høsten – som i vår bransje er høysesong.  

Det innebærer at vi midlertidig flytter produksjon mellom anlegg. Det blir mer spesialisering av dyreslag på noen anlegg, og det blir endringer i arbeidstid og arbeidsmønster for de som jobber i produksjonen. Som en konsekvens av dette må vi også endre på tilførselsområder og innkjøringen til en del anlegg, for å få kabalen til å gå opp.

Målet er likevel at alle skal få slaktet dyra sine på ønskede tidspunkter. Nøkkelen er god planlegging i alle ledd fra salg til slakteplan og inntransport. Men fordi verdikjeden blir mer komplisert trenger vi litt mer tid på inntransportplanleggingen for å kunne yte den servicen som forventes og som vi må levere på. Inntransportplanleggingen er et samspill og vi minner derfor om viktigheten av å være nøyaktige når dere melder inn. 

  • riktig antall dyr
  • riktig merka dyr
  • minst mulig omgjøring på innmeldingene etter at dyra er meldt inn til oss

Relatert informasjon

Relatert informasjon (ekstern)