Ny og effektiv organisering

(12.06.20) Nortura Råvare og Medlem skal bli mer effektiv og øke konkurransekraften. Den nye organiseringen innebærer færre ledere og reduserte kostnader.

Nortura tar nå omfattende grep for å nå målene i strategiplanen frem til 2023.

– Vi er helt avhengige av å redusere kostnadene og drive mer effektivt. Lykkes vi med denne omorganiseringen så er jeg trygg på at Nortura blir et selskap som vil klare seg godt i et stadig mer krevende marked, sier visekonsernsjef, Hans Thorn Wittussen.

Økte tilførsler
Målet med omorganiseringen er å øke tilførslene til Nortura og med det og øke markedsandelene. Samtidig er det et klart mål å få mer fornøyde medlemmer og skape stolthet rundt eierrollen.

– Inntransport, slakting og sporing gjennom hele verdikjeden skal også bli mer effektiv, samtidig som dyrevelferden må sikres i hele verdikjeden, sier Wittussen.

Han legger også vekt på at gode digitale løsninger vil gå som en rød tråd gjennom hele omorganiseringen og være med på å gi medlemmene bedre tjenester.

Fire områder

  1. Karin Røhne blir leder av avdelingen for tilførsler og rådgivning. Den omfatter tilførslene av slakte- og livdyr og Røhne blir også ansvarlig for rådgivere, fagsjefer og tilførselsarbeidere. Arbeidet vil bli organisert i seks tilførselsområder.
     
  2. Monika Solberg som i dag leder Medlemssenteret vil i tillegg få ansvaret for dyretransporten. Disse områdene henger tett samen og utgjør en stor del av hverdagssamvirket. Transportplanleggerne vil sitte lokalt slik som i dag.
     
  3. Tor Olav Brandtzæg vil lede avdelingen for eierkommunikasjon og demokrati. Han vil også ha ansvaret for oppfølging av tillitsvalgte eiere.
     
  4. Einar Risnes vil lede digitaliseringen i Nortura og satsingen på nye og smarte løsninger ut til medlemmene.

Organisasjonskart

Ledelse i Nortura Råvare og Medlem

 

Relatert informasjon