Nybruker gir ekstra pris i oppstartsperioden, også for nytt dyreslag

(09.11.20) Visste du at startpakken for nye brukere også gjelder hvis du starter med en ny kjøttproduksjon på gården?

Gratis rådgiving i to år, halv pris på husdyrkongresser og bedre betalt i to av de fem første årene. Dette er noen av de mange godene som nybrukere i Nortura får.

En nybruker er en produsent som enten har tatt over en produksjon i et tradisjonelt eierskifte, eller som starter opp ny kjøtt- eller eggproduksjon.

– Det mange kanskje ikke er klar over, er at nybrukerpakka også gjelder hvis du som Norturabonde starter opp med en ny produksjon på gården. For eksempel vil en saueprodusent hos oss som starter opp med ammekyr også ha rett på nybrukerpakke, selv om vedkommende strengt tatt ikke er ny i «gamet» sier nybrukerkoordinator Eli Bevren.

Fort opp i full produksjon
Tanken bak nybrukerpakken er å gi nye produsenter en ekstra økonomisk- og faglig boost i oppstarten. Den ferske Norturabonden får en merpris på to prosent i to av de fem første årene.

Hvilke to år, velger nybrukeren selv.

For nybruker Gry-Heidi Ruud-Wethal på Kløfta var det viktig å være opp i full produksjon før hun tok ut merprisen.

 – Fordelen med gris er at det tar ikke så lang tid før man er opp i full produksjon, sier Gry-Heidi.

Hun og ektemannen Marius Ruud- Wethal har investert 10,5 millioner i ny driftsbygning på gården og driver satellitt i purkering på Kløfta i Ullensaker. De er inne i sitt tredje år som produsenter.

– Siden vi ikke hadde drevet med husdyr tidligere, brukte vi rådgiver fra Nortura mye i oppstarten. Vi fikk mye god hjelp til å finne type produksjon, og det har vært fint å ha noen å ringe å spørre underveis, sier Ruud-Wethal. 

OBS! I en tidligere versjon av denne artikkelen kunne man få inntrykk av at ekstra pris i to år også gjelder for nyetablering på egg. Vi gjør oppmerksom på merprisen kun gjelder i forbindelse med med generasjonsskifte og ikke nyetablering.

Dette er startpakken for nybrukere i Nortura

Dette er betingelsene for de ulike dyreslagene i nybrukerpakken