Nye produsentnumre – kjente feil

(10.01.20) Som en følge av Regionreformen fikk mange produsenter nytt produsentnummer fra 1.1.2020. Mattilsynet registrerte den 6. januar inn 60 000 nye produsentnumre i sitt system, og fra den 7. januar er det de nye produsentnumrene som skal benyttes i dialogene med Mattilsynet. Dette har i all hovedsak godt veldig bra, men Mattilsynet har erfart noen negative konsekvenser for sine tjenester.

Etterbestille øremerker til storfe født i 2019

Situasjon:
Noen produsenter har fått flere kalver på slutten av 2019 enn det de hadde øremerker til. Disse kalvene skal øremerkes på gammelt format basert på det produsentnummeret som var gyldig da kalven ble født. Når de forsøker å bestille øremerker til disse går dette ikke igjennom hos merkeleverandørene.

Løsning:
Øremerkeleverandøren må kontakte Mattilsynet ved HR-superbruker og oppgi:

  • hvilken produsent det gjelder 
  • hvor mange øremerker som ønskes bestilt 

Mattilsynet må så legger inn en reservasjon på øremerke basert på gammelt produsentnummer i Merkeregisteret. Øremerkeprodusenten kan deretter hente opp denne og produsere merkene.

Registrere nyfødt kalv i 2019 på Mattilsynets skjematjeneste

Situasjon: 
Produsenten har reservert øremerker basert på produsentnummer som var gyldig da kalven ble født i 2019. Når kalven er født skal produsenten innen en gitt tid registrere nyfødt kalv og knytte øremerket til individet. I Storfekjøttkontrollen og Husdyrkontrollen ser dette ut til å gå greit. Hvis produsenten derimot forsøker å gjøre dette via Mattilsynets skjematjeneste får produsenten ikke frem de reserverte merkene.

Løsning:
Mattilsynet analyserer feilen for finne ut av omfanget og hvordan og hvor raskt den kan rettes i systemet.

I mellomtiden må produsenten kontakte Mattilsynets HR-superbrukere som kan gjøre dette manuelt. Produsenten må opplyse:

  1. hva er ditt produsentnummer 
  2. hvilket øremerke/individnummer det gjelder
  3. informasjon om kalven: kjønn, rase, individnummer på mordyr

Kontaktopplysninger til Mattilsynet HR-superbruker

Se også saken Nytt produsentnummer og pålogging