Omsetningsavgiften for 2020

(Oppdatert 25.06.20) Landbruks- og matdepartementet har fastsatt satser for omsetningsavgift i 2020. For storfe, sau/lam og gris fastsetter departementet maksimalsatser, mens Omsetningsrådet fastsetter satsene gjennom året innenfor disse. Som alltid gjøres det en ny vurdering for 2. halvår på våren på grunnlag av endringer i markedet og prognosen.

Konsernstyret vedtok den 19. mai å foreslå for Omsetningsrådet å redusere satsene for storfe, lam og gris med kr 0,20 per kg i andre halvår mot det som var satt før årsskiftet. Det foreslås ingen endring i satsen for egg, sau og purke/råne.

Omsetningsrådet vedtok forslaget 22. juni.

Alle satser i kr/kg.

 

1/1

27/1

2/3

13/4

29/6

3/8

31/8

14/9

28/9

12/10

30/11

Egg

0,80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storfe

1,00

0,40

1,10

0,30

0,10

 

 

 

1,60

 

 

Lam

2,00

 

 

 

1,80

0,80

 

1,80

 

 

 

Sau

2,00

 

 

 

 

0,00

2,00

 

 

0,00

2,00

Gris

1,10

 

 

 

0,90

 

 

 

 

 

 

Purke/råne

0,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kylling/kalkun

0,28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Maksimalsatser:

  • Storfe 2,50
  • Lam 3,50
  • Gris 2,00