Trine Hasvang Vaag innstilles som styreleder i Nortura for en ny periode

(14.02.20) Valgkomiteen i Nortura innstiller på at Trine Hasvang Vaag fra Snåsa i Trøndelag, velges for en ny periode som styreleder i Nortura. Vaag ble valgt inn i styret i 2016 og har vært styreleder siden 2017.

– Valgkomiteen er klar på at selskapet fortsatt ikke leverer resultater på det nivået som eierne forventer og trenger. Vi opplever likevel at styret med Vaag i spissen jobber systematisk og godt og har en klar plan for å forbedre konkurransekraften til selskapet. Vi mener derfor det er riktig at sittende styreleder fortsetter å lede det viktige omstillingsarbeidet som styret har satt i gang og som Nortura nå står midt oppi, sier leder i valgkomiteen, Ole Næss.

Også nestleder i styret, Steffen Skolseg fra Snertingdal i Innlandet, foreslås for en ny periode i samme posisjon. Skolseg kom ny inn i styret i fjor og ble samtidig valgt som nestleder. 

Styremedlemmene Inger Lise Aarrestad Rettedal og Johan Narum har gitt valgkomiteen beskjed om at de ikke ønsker å stille for en ny periode. Som nye styremedlemmer foreslår valgkomiteen Ole Reino Tala og Hans Amund Braastad.  

Ole Tala er fra Sem i Vestfold, er økologisk eggprodusent og har fram til nå også jobbet som driftssjef i SB Skog. Tala er i dag leder i Regionutvalget i Øst.  

Hans Amund Braastad er sau- og storfeprodusent fra Fåvang i Innlandet. Han har lang fartstid som tillitsvalgt i Nortura og har vært leder i Regionutvalget i Innlandet de tre siste årene.

– Dette er to rutinerte kandidater med god kompetanse, som valgkomiteen mener vil komplementere styret godt. Som RU-ledere for hver sin region er både Tala og Braastad godt kjent med Norturas utfordringer og vil derfor raskt kunne gå inn og fungere i sine nye roller, sier Ole Næss.

Som første vara til styret innstiller valgkomiteen Kjell Ove Høydal. Han er storfeprodusent fra Florø og har i tillegg lang og god næringslivserfaring. Høydal erstatter Endre Østbø som omkom i en tragisk ulykke i fjor sommer.    

Mangeårig ordfører Håvard Ringnes har også gitt beskjed om at han ikke ønsker en ny periode. Valgkomiteen innstiller nåværende varaordfører, Kirsten Helen Myren fra Vegårdshei, som ny ordfører og foreslår Bjørn Arne Skoglund fra Risøyhavn i Nordland, som ny varaordfører. 

Ole Martin Fjeldberg innstilles for en ny periode som leder av kontrollkomiteen. Liv Julie Vågan har frasagt seg gjenvalg, og Anne Lise Kindingstad fra Finnøy i Rogaland, foreslås inn som nytt medlem.

Både leder i valgkomiteen Ole Næss og nestleder Berit Hundåla går ut av valgkomiteen på grunn av årsbegrensningen. Valgkomiteen innstiller Bente Solenes fra Gjemnes i Møre og Romsdal, som ny leder og Bjarte Myren fra Bjordal i Vestland, som ny nestleder i valgkomiteen.

– Det har som vanlig vært et godt engasjement rundt valgkomiteens arbeid og vi takker for mange og gode innspill fra medlemsorganisasjonen, sier Ole Næss

For mer informasjon, kontakt:
Leder i valgkomiteen Ole Næss – tlf. 975 32 830
 

Valgkomiteens innstilling til årsmøtet 2020      

1.

Valg av leder i styret for 1 år

 

Nåværende leder:

Valgkomiteen foreslår:

Trine Hasvang Vaag

Trine Hasvang Vaag

Midt

Midt

2.

Valg av 4 styremedlemmer for 2 år

 

1

Nåværende styremedlem:

Valgkomiteen foreslår:

Jan Erik Fløtre

Jan Erik Fløtre

Vest

Vest

2

Nåværende styremedlem:

Valgkomiteen foreslår:

Inger Lise Aarrestad Rettedal

Hans Amund Braastad

Agro

Innlandet

3

Nåværende styremedlem:

Valgkomiteen foreslår:

Johan Narum

Ole Reino Tala

Innlandet

Øst

4

Nåværende styremedlem:

Valgkomiteen foreslår:

Olav Håkon Ulfsnes

Olav Håkon Ulfsnes

Midt

Midt

 

 

 

 

Medlemmer av styret på valg i 2021

 

Merethe Sund

Nord

 

Steffen Skolseg

Innlandet

 

Bente Roer

Øst

 

Tone Steinsland

Agro

 

 

3.

Valg av nestleder i styret for 1 år

 

Nåværende nestleder:

Valgkomiteen foreslår:

Steffen Skolseg

Steffen Skolseg

Innlandet

Innlandet

4.

Valg av 4 vararepresentanter til styret for 1 år, i nummerorden

 

1

Nåværende vararepresentant:

Valgkomiteen foreslår:

 

Kjell Ove Høydal

 

Vest

 

2

Nåværende vararepresentant:

Valgkomiteen foreslår:

Helene Sejersted Bødtker

Beate Menes Didriksen

Vest

Øst

 

3

Nåværende vararepresentant:

Valgkomiteen foreslår:

Ole Reino Tala

Ole Johs Egeland

Øst

Øst

 

4

Nåværende vararepresentant:

Valgkomiteen foreslår:

Sverre Tyldum

Bente Børsheim

Midt

Nord

5.

Valg av ordfører for årsmøtet for 1 år

           

Nåværende ordfører:

Valgkomiteen foreslår:

Håvard Ringnes

Kirsten Helen Myren

Øst

Agro

6.

Valg av varaordfører for årsmøtet for 1 år

 

Nåværende varaordfører:

Valgkomiteen foreslår:

Kirsten Helen Myren

Bjørn-Arne Skoglund

Agro

Nord

7.

Valg av 1 medlem i kontrollkomiteen for 3 år

 

 

 

Nåværende medlem:

Valgkomiteen foreslår:

Liv-Julie Wågan

Anne Lise Kindigstad

Nord

Agro

 

 

Øvrige medlemmer av kontrollkomiteen på valg i 2021 og 2022

 

 

Ole Martin Fjeldberg (2021)

Innlandet

 

 

Jon Egil Grøtvedt (2022)

Øst

8.

Valg av leder i kontrollkomiteen for 1 år

 

Nåværende leder:

Valgkomiteen foreslår:

Ole Martin Fjeldberg

Ole Martin Fjeldberg

Innlandet

Innlandet

9.

Valg av varamedlem til kontrollkomiteen for 1 år

 

Nåværende varamedlem:

Valgkomiteen foreslår:

Liv Heidi Losvar

Einar Myki

Nord

Innlandet

10.

Valg av 2 medlemmer i valgkomiteen for 3 år

 

1

Nåværende medlem:

Valgkomiteen foreslår:

Ole Næss

Bjørn Magnus Tordhol

Innlandet

Innlandet

2

Nåværende medlem:

Valgkomiteen foreslår:

Berit Hundåla

Grete Liv Olaussen

Nord

Nord

Øvrige medlemmer av valgkomiteen på valg i 2021

1

Sigbjørn Aadne Rød

Øst

2

Bente Bjerkeset Solenes

Midt

Øvrige medlemmer av valgkomiteen på valg i 2022

3

Bjarte Myren

Vest

4

Sigurd Høyland

Agro

11.

Valg av leder i valgkomiteen for 1 år

 

Nåværende leder:

Valgkomiteen foreslår:

Ole Næss

Bente Bjerkeset Solenes

Innlandet

Midt

12.

Valg av nestleder i valgkomiteen for 1 år

 

Nåværende nestleder:

Valgkomiteen foreslår:

Berit Hundåla

Bjarte Myren

Nord

Vest

13.

Valg av 3 varamedlemmer til valgkomiteen i nummerorden for 1 år

 

1

Nåværende varamedlem:

Valgkomiteen foreslår:

Grete-Liv Olaussen

Einar Høstbjør

Nord

Øst

 

2

Nåværende varamedlem

Valgkomiteen foreslår:

Per Ole Røste

Bent Ove Byberg

Innlandet

Agro

 

3

Nåværende varamedlem:

Valgkomiteen foreslår:

Oddvar Mikkelsen

Oddvar Mikkelsen

Midt

Midt