Årsavslutning og livdyr 2021

(14.12.21) Det går mot jul og nyttår. Vi ønsker igjen å minne om at direkteformidla avlsdyr og fôringsdyr (storfe og gris) må registreres snarest, og i god tid før nyttår. Nortura er helt avhengige av å få dette på plass i god tid for bearbeiding av avregning og faktura.

Storfe og gris i fjøset

Av: Odd Finnesand, fagsjef livdyr Nortura

Livdyr 2021

Det var en spent gjeng livdyrformidlere som tok i bruk vår nye plattform i mai for storfe, og nå er videre på ny plattform for gris, på testing og lansering.

Vår felles plattform «Min side» har stort sett fungert som forventet, og tilfredsstillende. Så skal vi ikke underslå at Nortura har hatt utfordringer med vår totale IT-plattform i perioder. Dette jobbes det intenst med, og nye bedre løsninger testes ukentlig. Det er allikevel på sin plass å beklage forsinkelser og feil som har oppstått i kjølvannet av dette. Vi skal opp på et høyere nivå!

Fôringsdyr

Norge er et langt land, og kong vinter slår til svært ulikt.

Den årlige fôringsdyr-sesongen september – november er noe vi gleder oss til. Tilbakemeldinger fra formidlere i hele landet tyder på at året er på normalen «pluss». En noe endret prisløype på storfe har nok medført at mange har valgt en forskyving av slaktetidspunkt. Dette medførte at noen områder fort mangla sluttfôringsplasser. Områder med mest belastning fikk gjort noen gode grep uke 45/46 som igjen gav oss arbeidsro fra ca uke 47/48. En stor tusen takk til dere som tålmodig venta på tur og bidro til løsning!

Det skal også beklages at vi i denne turbulente tiden ikke var gode nok på tilbakemeldinger til dere med innmeldte flokker.

Det meste er nå unnagjort, men det meldes om gode innmeldinger også i kommende uker. Dette er fôringsdyr som kommer godt med når binger/båser skal fylles etter neste prisoppgang.

Nortura lanserte avtalen Nortura kvige våren 2021, og det har vært bra for å balansere markedet, og et ypperlig supplement i den norske storfekjøttproduksjonen.

Smågris

I Nortura går vår formidling av smågris gjennom 2 system. Norturaformidlet (ca 20 %) og formidling på direkte avtaler (ca 80 %). Der formidling foregår på direkteavtaler er naturlig nok markedet i balanse. For Norturaformidlet smågris har vi nesten hele året hatt utfordringer med overskudd.

Dette er enkelt et stress for alle fra smågrisprodusent til slaktegrisprodusent og slaktehus/formidler. Så er det enkle svaret at antall slaktegrisplasser må økes, eller flere må over på mer kombinert produksjon uten salg av smågris.

En del av bildet er jo også at det i 2021 har vært behov for alt vi har klart å produsere av gris. Så langt viser bildet av totalmarked for 2022 en endring på det.

Det er svært langt mellom nybygg (slaktegrishus), og vi vet at ved inngangen av det nye året vil en del av våre eldste slaktegrishus låse døra for godt pga at de er uegna eller utslitt. Absolutt ingen ønsker å redusere, men vi vil få utfordringer også i 2022.

Avlsdyr melk

Med en signalisert kvotenedgang for 2022 var vi redde for at det ville bygge seg opp et betydelig overskudd nå på slutten av 2021. Det er noen regionale forskjeller, men så langt er forventet kjempeoverskudd uteblitt.

For ungkviger er markedet prega av mindre overskudd i hele landet. Noen områder har underskudd på mindre livkalver for rekrutering av egen besetning, eller oppavl til salg av kviger.

Avlsdyr kjøtt

Det er svært lite nyetablering av ammekuflokker. Flertallet av besetningene som ble starta for noen år siden er «selvgående». Da står vi igjen med en mye lavere omdreining på formidlingen. Noen har gjort konkrete valg angående rase, og gjør innkjøp basert på det. Andre ønsker å skifte ut deler av flokken av andre grunner, men det blir begrensa.

Derfor har vi et stort utvalg innmeldte dyr for tiden. Det er helt klart regionale forskjeller på hva som er innmeldt. Områdene med mest ammedyr har også mest innmeldt. 

Har dere overskuddsdyr eller trenger å supplere besetningen kan dette meldes på Min side innmeldinger/bestillinger. Og må minne igjen om at direkteformidla avlsdyr og fôringsdyr må registreres snarest, og i god tid før nyttår.

Med dette ønsker vi formidlere å takke dere for samarbeidet, og ønske alle en riktig god jul og godt nytt år!