Kvantumstillegg for 2020 avregnet

(Oppdatert 16.02.21) Nortura har nå avregnet kvantumstillegg for 2020 for gris, småfe, egg og fjørfekjøtt. Kvantumstillegget for storfe 2. halvår 2020 avregnes og utbetales 18. februar.

Første uka i februar er kvantumstillegget på gris og småfe, samt egg og hvitt kjøtt utbetalt. Kvantumstillegget for storfe 2. halvår 2020 vil avregnes 18. februar, dessverre så ble det en forsinkelse på dette som vi ikke forutså med det samme.

Årsoppgjøret for gris beregnes etter faktisk levert antall, fratrukket det som er utbetalt a-konto gjennom året. Kvantumstillegget for sau/lam utbetales kun en gang pr år, i årsoppgjøret. Kvantumstillegget for storfe ble gjeninnført fra 2. halvår 2020. For 2020 er tillegget beregnet for leveranser 2.halvår, årskvantum blir lagt til grunn for trinnet du havner på. Fra og med dette året vil det også utbetales for storfe på a-konto, to ganger, i mai og i september.

Egg har årsberegning basert på faktisk antall, justert for løpende a-konto beregning. Kvantumstillegget for fjørfekjøtt er en øresats per kg som utbetales etter kalenderårets slutt etter tonnasje innveid i kalenderåret. 

For satser på dyreslag og egg henvises det til våre leveringsvilkår (krever innlogging).