Satser omsetningsavgift 2021

(Oppdatert 05.07.21) Konsernstyret i Nortura har foreslått satser for omsetningsavgift for kalenderåret 2021. Satsene er vedtatt i Omsetningsrådet og Landbruksdepartementet.

Følgende satser gjelder for omsetningsavgifter for kalenderåret 2021 vist i kroner per kilo.

  1/1 1/2 1/3 5/4 5/7 2/8 13/9 4/10 15/11
Egg 0,80       0,70        
Storfe 0,50 0,20 0,90 0,20       1,70 0,50
Lam 1,80         0,80 1,80    
Sau 1,80                
Gris 0,50                
Purke/råne 0,60                

Som alltid gjøres det en ny vurdering for 2. halvår på våren på grunnlag av endringer i markedet og prognosen.