Takk til alle som har svart på medlemsundersøkelsen så langt

(14.12.21) Nortura gjennomfører nå en undersøkelse blant våre eiere og produsenter for å undersøke hvor tilfreds dere er med oss på ulike områder. Medlemsundersøkelsen har du mottatt på e-post, og vi håper så mange som mulig vil gi oss tilbakemelding. Undersøkelsen tar ca. 6-7 minutter å svare på. Takk til alle som har svart så langt, og har du ennå ikke svart vil du få en siste påminnelse på e-post i dag.

Vi i Nortura jobber hele tiden med å gjøre en best mulig jobb for våre eiere. Det handler om servicegrad og pris overfor deg som produsent, men også om den jobben Nortura gjør i sluttmarkedet og på politisk nivå for å levere på formålet. Da er det viktig for oss å få tilbakemeldinger på hvordan du opplever at vi gjør den jobben. Når du blir med på undersøkelsen, er du med både på å gi verdifull informasjon om hva vi bør bli bedre på – og hva du er fornøyd med, sier Hans Thorn Wittussen, visekonsernsjef og leder for Råvare og medlem.

Differ gjennomfører undersøkelsen på oppdrag fra Nortura, og svarene dine vil bli behandlet konfidensielt.