Kvantumstillegg på gris 2. tertial utbetales

(11.10.22) Nortura utbetaler 22,1 mill kr i kvantumstillegg gris for 2. tertial. Selve utbetalingen vil skje torsdag 20. oktober.

Gris i bingen

Kvantumstillegget på gris blir utbetalt etterskuddsvis tre ganger i året, hver 4. måned. Det skjer med to a konto-utbetalinger og et årsoppgjør på nyåret. Ved a konto utbetales tillegget for antall gris levert i det aktuelle tertialet i år. Satsene er da basert på årsleveransen året før. 

Det er kun gris som avregnes tertialvis, storfe og småfe beregnes kun ved årsoppgjør. Egg avregnes forløpende gjennom året, og med en sluttberegning på nyåret. Kvantumstillegg for fjørfekjøtt er avviklet og innbakt i avregningsprisen fra og med 2022.

Spørsmål kan rettes til medlemssenteret på e-post til medlem@nortura.no