50 negative og 5 positive prøvesvar

(11.09.15) To uker etter at det ble påvist LA-MRSA i en formeringsbesetning i Rogaland, er prøvesvarene klare for alle de 55 besetningene som har hatt direkte kontakt med formeringsbesetningen. 50 besetninger har testet negativt for MRSA, mens 5 har testet positivt.

Av: Tor Olav Brandtzæg, organisasjonssjef Nortura

Sporinger av dyreflyten viser at flere av kontaktbesetningene som er smittet har mottatt gris forholdsvis seint sammenlignet med de som ikke har påvist smitte.

- Det kan derfor tyde på at smitten har kommet inn i formeringsbesetningen ganske kort tid før den ble testet, og at smittespredningen derfor har blitt mindre enn den kunne vært, sier Ingrid Melkild, veterinær og fagsjef for mattrygghet i Nortura.

Mattilsynet følger opp og tester de kontaktbesetningene til de 5 som har testet positivt på samme måte som de foregående 55 besetningene som har blitt prøvetatt.

Følges opp

De 5 besetningene som har testet positivt får nå tett oppfølging både av Mattilsynet og Nortura. Det er viktig på dette stadiet å sikre at smitten ikke får spre seg videre.

De endelige prøvesvarene fra Veterinærinstituttet på om de fem positive besetningene i Rogaland har MRSA eller "grisevarianten" LA-MRSA, ventes i neste uke. Svarene bestemmer hvilke tiltak som er nødvendige å sette i verk i de ulike svinebesetningene.

- Formeringsbesetningen som først ble rammet fikk påvist LA-MRSA. Den er allerede slaktet ut og saneringen er godt i gang. De 5 andre besetningene vil stå for tur etter hvert som de endelige prøvesvarene foreligger til uka, forteller Ingrid Melkild.  Det er en betydelig jobb den enkelte svineprodusent vil står overfor med utslakting og smittesanering.

Kilden?

Parallelt med dette er Mattilsynet i full gang med å spore smittekilden.

Det er mange mulige smitteveier inn i besetningene, og her er muligheten mange. Men ifølge avdelingssjef i Mattilsynet, Odd Ivar Berget, har man ennå ingen formening om noen er mer sannsynlige enn andre.

- Vi kartlegger hvilken trafikk som har vært inn og ut på de aktuelle gårdene, inkludert personer. Dette gjør vi i nært samarbeid med kommunelegene, sier Berget.

Det er primærhelsetjenesten i kommunene som tester personer for MRSA-smitte, og følger dem opp med eventuell behandling.

- For Nortura og svinenæringa er det sterkt å håpe at Mattilsynet nå klarer å finne smitteveiene slik at vi kan lære av denne saken. Skal vi klare å holde MRSA unna norske grisehus i framtida er det ekstremt viktig at vi har gode rutiner for å unngå å få smitten inn. Men det er også helt avgjørende å ha testingsrutiner som klarer å fange opp smitten raskt dersom smitteintroduksjon har skjedd, særlig kritisk er dette i avlsbesetninger, påpeker Ingrid Melkild. 

 

FAKTA OM MRSA

Smitte mellom mennesker og dyr
Alle MRSA-varianter kan smitte mellom mennesker og dyr. Vanligvis er ikke MRSA farlig for mennesker eller dyr. Men hvis bakteriene sprer seg til svekkede mennesker, for eksempel på sykehus eller sykehjem, kan man få utfordringer med å behandle alvorlige syke personer.

Dette er grunnen til at det er viktig å holde forekomsten av MRSA i husdyrbestanden og i befolkningen nede, og unna helseinstitusjoner som sykehus og sykehjem.

Ikke farlig å spise kjøtt
LA-MRSA kan finnes i kjøttet fra svin som er smittet med bakterien, men sannsynligheten for at mennesker skal bli smittet gjennom å spise svinekjøtt er svært liten. Bakterien kan finnes på overflaten av kjøttet og drepes ved varmebehandling. Det finnes alltid en risiko for at rått kjøtt kan inneholde bakterier eller andre smittestoffer, og det er derfor viktig å følge god kjøkkenhygiene og sørge for tilstrekkelig varmebehandling vel all håndtering av rått kjøtt.

Les om dette på Norturas nettsider