Advarer sterkt mot fjørfe-etableringer

Årsmøte i Nortura 2015:

(16.04.15) Den vanskelige situasjonen i både for egg- og kyllingprodusentene fikk naturlig nok mye plass i årsmøtedebatten. Det ble sterkt advart mot nyetablering, oppfordret til solidaritet mellom produsenter både internt i Nortura og på tvers av varemottakere. Flere var også frustrert over medieomtalene som har gitt så kraftige utslag i markedet.

EgelandOle Johs. Egeland (t.h.) i fagutvalget for fjørfekjøtt sa at selv om det er kontraktproduksjon for fjørfekjøtt, så må en forholde seg til markedsmekanismer, produsenter og kjeder, og mente den største utfordringen er doblingen av konsesjonsgrensen. Han berømmet imidlertid produsentene rundt om landet for å drøfte utfordringene på en åpen og ærlig måte.

Ingrid Hellwege Haveland fra Eivindvik poengterte at situasjonen i eggmarkedet krever handling nå. En kan ikke vente på balanseringsutvalget (se egen sak under). Og hun hadde følgende oppfordring: – Vil du begynne med eggproduksjon, ikke gjør det! Vil naboen, så gå og snakk'n fra det!

Flere tok opp situasjonen for fjørfeprodusentene i Midt-Norge, der det er store endringer på gang for kyllingprodusentene og fortsatt etableringslyst i eggproduksjonen.

Gunnar Li fra Bø ga konsernstyret ros for å ha tatt raskt tak i innspillene fra fagutvalget for egg.

– Vi har en vanskelig situasjon og pris er et nødvendig onde å bruke i slike sammenhenger. Men det kunne vært gjort mer også på salg og markedsføring, sa Li. Flere var inne på det samme.

 

Norturas forslag til balanseringsutvalget

Nestleder Kari Redse Håskjold orienterte årsmøtet om Norturas innspill til det såkalte balanseringsutvalget. Hun sitter i utvalget som legge fram sin vurdering av markedsordningene i landbruket innen 1. juni.

– Det tegner seg et bilde av at et samlet utvalg ser behov for regulering, men det er krevende å få en samlet framstilling av hvordan markedsbalansering virket i forhold til konkurranse og samfunnsøkonomi, sa hun, før hun la fram de sju forslagene fra Nortura.

  • Regulering av stykket vare skal bare foretas i særskilte tilfeller (eks. ribbe)
  • Styrke regulering av produksjonen som virkemiddel for balansering (eks. slakting av høner)
  • Opprette et Råd for Produksjonsreguleringen
  • Overføre den praktiske gjennomføringingen av produksjonsregulering til Omsetningsrådet/sekretariatet
  • Begrense etablering i situasjoner med overskudd
  • Samle informasjon om tiltak og gjøre den mer tilgjengelig (f.eks. en nettportal hos Landbruksdirektoratet)
  • Styrke og tydeliggjøre kontrollen av markedsregulator.

– Det blir en svært spennende politisk prosess i etterkant av at utvalgets arbeid der vi har en jobb å gjøre alle sammen, sa Redse Håskjold.