Alle må nå ta smittebeskyttelse på alvor

(20.02.14) Både eier og besøkende har ansvar for å forebygge smittespredning i og mellom besetninger. Overtrekks-klær og støvler for inseminør/veterinær skal være på plass i alle besetninger innen 1. mars 2014.

Plakat for printVed ethvert inseminasjonsbesøk skal inseminøren bruke besetningens overtrekks-utstyr og støvler. Dersom slikt utstyr ikke finnes eller er uegnet, skal inseminøren bruke medbragt utstyr. Dette kan være engangsutstyr eller annet reint utsyr. I slike tilfeller vil eieren bli fakturert for dette. Målet er imidlertid at egnet utstyr skaffes til alle fjøs.

Helsetjenesten for storfe står bak kravet
Alle aktører i Helsetjenesten for storfe, Tine, Geno, Tyr, Nortura, Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund og Den Norske Veterinærforening har besluttet at etter 1. mars 2014 skal ingen inseminasjoner utføres uten at inseminøren er iført besetningens eget overtrekks-tøy/støvler. Alternativt kan medbragt engangsutstyr/eget reint utstyr brukes mot gebyr. Regelen om smittebeskyttelse gjelder også for veterinærer på sjukdomsbesøk, rådgivere, klauvskjærere, konsulenter og andre som besøker fjøset.

Persontrafikk er bare én del av smitteforbyggingen. Helsetjenesten for storfe arbeider også med annen samordning av smittebeskyttelse, bl.a. forbedrede rutiner ved livdyrhandel/bruk av livdyrattest, varslingsrutiner ved utbrudd eller mistanke om smittsomme sjukdommer og felles praksis i forhold til auksjoner, utstillinger etc.  

Hvordan skaffe egnet utstyr?
Det kan være ulike ønsker og behov når det gjelder arbeidstøy hos både teknikere og veterinærer. Det er flere forhandlere av egnet utstyr. I Geno nettbutikk forhandles ulike typer overtrekksutstyr: engangskjeledresser, kitler med lang og kort arm og plast overtrekk-sko. Anskaffelse av utstyr er dyreeiers ansvar, men det må være en dialog med inseminør/veterinær i forkant av innkjøp, slik arbeidstøyet blir hensiktsmessig. Flere veterinærkontor og noen inseminører har tatt opp felles bestilling på vegne av eierne i sine områder. Dette er en meget god løsning som mange andre gjerne kan følge opp!

Første mars 2014 er dealine
Den som ikke har utstyr på plass må få dette på plass så snart som mulig. Inseminører og veterinærer må innstille seg på at dette kravet skal iverksettes i alle fjøs i sitt område innen 1. mars. De må også stimulere sine kunder til å gjøre innkjøp og tilpasninger, der utstyr ikke allerede er på plass. Innkjøp av engangsutstyr for å ha i reserve i bilen vil være nødvendig i en overgangsperiode.  

Alles ansvar
Både eier og besøkende har ansvar for å forebygge smittespredning i og mellom besetninger. Bruk av overtrekkstøy og støvler er en av faktorene som kan redusere risikoen for smittespredning.

Eiers ansvar:  

 • Skaffe egnet utstyr og riktige størrelser på kjeledresser/kitler/frakker/støvler
 • Utstyret skal ha en fast plass i smitteslusa eller annet egnet sted viss smittesluse ikke er på plass
 • Dialog med inseminør/veterinær om hva slags utstyr og hvilke størrelser som er mest egnet
 • Utstyret skal være rent og i orden. Overtrekksklær skal regelmessig vaskes i vaskemaskin
 • Etablere egnet smittesluse dersom dette ikke finnes
 • I eller i nærheten av smitteslusa skal det finnes ◦Håndvask med varmt og kaldt vann, såpe og tørkepapir
  • Spylepunkt for rengjøring av støvler
  • Inntil eget utstyr er på plass i besetningen skal inseminør bruke medbragt engangs-utsyr. Bonden faktureres for dette utstyret

Inseminørens/veterinærens/rådgivers ansvar:  

 • Besetningens smittevernutstyr skal alltid brukes ved fjøsbesøk
 • Ved avslutning av besøket skal: ◦Støvlene vaskes
  • Utstyret henges på plass
  • Hender vaskes
  • Renhold og evt. desinfeksjon av eget utstyr
  • Alltid ha rent overtrekksutstyr eller engangsutstyr i bilen for bruk i besetninger der smittevernutstyr ikke finnes eller ikke er tilfredsstillende reint og i orden

Smittebeskyttelse ved personbesøk er et viktig bidrag for å:  

 • Forebygge at egne dyr utsettes for smitte
 • Forebygge at inseminør/veterinær/rådgiver bringer med seg eventuell smitte fra ditt fjøs til neste fjøs på besøksrunden.

Smitteplakat til print, pdf.

Artikkelen er skrevet av Per Gillund, Geno, og kommer i Buskap nr 1. 2014.

 

Relatert informasjon (ekstern)