Årets vinnere på Husdyrtreff Fjørfe

(07.06.19) Innen fjørfe ble årets landsvinnere på Husdyrtreff Hans Jørgen Kvilesjø, Knut Anders Simenstad og Lars Martin Uvaag som går i agronomklassen på Tomb. Deres besvarelse ble også kåret til skolens beste i sterk konkurranse med andre grupper på skolen.

Årets vinnere på Husdyrtreff fjørfe fra venstre Lars Martin Uvaag, Hans Jørgen Kvilesjø, Knut Anders Simenstad og Tore Framstad. Bildet er tatt i kyllinghuset til Kvilesjø.
Årets vinnere på Husdyrtreff fjørfe fra venstre Lars Martin Uvaag, Hans Jørgen Kvilesjø, Knut Anders Simenstad og Tore Framstad. Bildet er tatt i kyllinghuset til Kvilesjø.

Ulike grupper på Tomb fikk andreplassen både for sau, kjøttfe og melkeproduksjon.

Hans Jørgen kommer fra gård i Spydeberg i Østfold. Der driver de blant annet med kyllingproduksjon, og mye av eksemplene som er brukt i besvarelsen er hentet fra denne gården. Lars Martin kommer fra Eidsberg, også i Østfold. Han er vokst opp på gård med melk, kjøtt og kornproduksjon og har hele livet vært opptatt av landbruk og har deltatt aktivt heime. Han ser for seg en framtid som bonde og ser lyst på en framtid i landbruket! Og som så ofte på Tomb, så er det elever fra hele landet. Den tredje på gruppa kommer fra Sel i Gudbrandsdalen. Knut Anders har også vokst opp på gård, men uten husdyr, men har bygd mye husdyrkompetanse i løpet av agronomen på Tomb.

Gruppa har besvart en oppgave med temaer fra både egg- og kyllingproduksjonen.

Innen eggproduksjonen ble de utfordret til å komme med forslag til hvordan man best skal unngå at høner i frittgående systemer skal legge egg utenfor redet. Videre ble de utfordret til å komme med gode fagråd for å oppnå god luftkvalitet i hønsehus, med sikte på både god dyrevelferd for hønene og godt arbeidsmiljø for røkteren.

Oppgaven i år har mye fokus på målvekt i kyllingproduksjonen, altså en oppgave med stor vekt på management. Gruppa er utfordret på å vurdere resultater fra to kyllinghus med ulike resultater. Videre er dødelighet og dyrevelferd viktige elementer i oppgaven.

I år er for første gang en av oppgavene helt lik uavhengig av valg av dyreslag.

Gruppene er utfordret på å lage en smittevernplan for et husdyrhold. Dette er svært aktuelt i år i forbindelse med at vi har fått en ny dyrehelseforskrift. Som alltid fikk gruppene en samvirkerelatert utfordring, dette året var det markedsreguleringsverktøy i eggproduksjonen som var tema.

Gruppen har besvart utfordringene på en utmerket måte, og viser at de innehar høy grad av kompetanse innen fjørfebasert husdyrhold.

Pressekontakt Husdyrtreff:

Rekordhøy oppslutning om Husdyrtreff

Tine, Nortura, Norsvin, Geno og Tyr ønsker god kontakt med ungdom under utdanning. Dette er bakgrunnen for Husdyrtreff, som er ei tevling laga for landbruksskoler i hele landet.

Gjennom Husdyrtreff får Landbruksskolene tilbud om oppgaver, fagstoff og fagforedrag fra Husdyrtreff-organisasjonene.  De beste oppgavesvarene blir sendt inn til evaluering og vinnerkåring.

13 skoler og i underkant av 200 elever deltok på årets husdyrtreff-tevling. Totalt ble det i år levert inn 61 oppgaver, noe som er rekordhøyt (til sammenligning ble det levert inn 45 oppgaver i 2018).

28 av besvarelsene var på melkeproduksjon, 13 på storfekjøttproduksjon, 11 på saueproduksjon, 6 på fjørfeproduksjon og 3 på svineproduksjon. Av årets innleveringer var 48 oppgaver fra ordinære elever og 13 oppgaver fra voksenagronomelever.

Vi har fått inn en rekke gode besvarelser og det er gledelig å se at det i toppsjiktet er mange flinke elever som har lagt inn masse tid og arbeid med oppgavene.