Årets vinnere på Husdyrtreff Sau

(07.06.19) Det var rekordhøy oppslutning om årets Husdyrtreff, og vinnere på sau ble Tiril Undheim fra Undheim og Ramona Egeland fra Mandal, agronom elever ved KVS Lyngdal.

Vinnere på årets Husdyrtreff Sau, fra venstre Ramona Egeland fra Mandal, Tiril Undheim fra Undheim, og Rolf Arne Torgersen som er faglærer og ansvarlig for skolens sauebesetning.
Vinnere på årets Husdyrtreff Sau, fra venstre Ramona Egeland fra Mandal, Tiril Undheim fra Undheim, og Rolf Arne Torgersen som er faglærer og ansvarlig for skolens sauebesetning.

Elevene fikk i oppgave å analysere resultatene fra en sauegård i Telemark med nybygd fjøs. Eierne hadde derfor sterke ønsker om å bedre resultatene sine for å få en god og økonomi.

Elevene viste stor faglig innsikt når de trakk fram de gode resultatene og begrunnet hvorfor sauebøndene hadde oppnådd disse. Elevene kom også med gode praktiske råd om forbedringstiltak, spesielt for å redusere lammetapet og øke vårtilveksten på lamma.

Gårdbrukerparet fra Telemark hadde uttalt at medlemskapet i Nortura var en viktig årsak til at de hadde satset på nytt sauefjøs. Elevene skulle finne bakgrunnen for denne uttalelsen. Her viste elevene stor kunnskap om Kjøttsamvirkets rolle i Norsk landbruk, markedsregulering, mottaks- og forsyningsplikt, rådgivning, startpakke for unge bønder og medlemsdemokrati.

Til slutt skulle elevene lage en smittevernplan for et sauehold. Her hadde elevene laget en god beskrivelse av dagens smittevernstatus for KVS Lyngdal. Elevene kom også med forslag på enkle og rimelige smitteforebyggende tiltak som absolutt bør gjennomføres i sauefjøset på KVS Lyngdal.

Pressekontakt Husdyrtreff:

Rekordhøy oppslutning om Husdyrtreff

Tine, Nortura, Norsvin, Geno og Tyr ønsker god kontakt med ungdom under utdanning. Dette er bakgrunnen for Husdyrtreff, som er ei tevling laga for landbruksskoler i hele landet.

Gjennom Husdyrtreff får Landbruksskolene tilbud om oppgaver, fagstoff og fagforedrag fra Husdyrtreff-organisasjonene.  De beste oppgavesvarene blir sendt inn til evaluering og vinnerkåring.

13 skoler og i underkant av 200 elever deltok på årets husdyrtreff-tevling. Totalt ble det i år levert inn 61 oppgaver, noe som er rekordhøyt (til sammenligning ble det levert inn 45 oppgaver i 2018).

28 av besvarelsene var på melkeproduksjon, 13 på storfekjøttproduksjon, 11 på saueproduksjon, 6 på fjørfeproduksjon og 3 på svineproduksjon. Av årets innleveringer var 48 oppgaver fra ordinære elever og 13 oppgaver fra voksenagronomelever.

Vi har fått inn en rekke gode besvarelser og det er gledelig å se at det i toppsjiktet er mange flinke elever som har lagt inn masse tid og arbeid med oppgavene.