Årets vinnere på Husdyrtreff Storfe- spesialisert storfekjøttproduksjon

(07.06.19) Landsvinnere i Husdyrtreff storfekjøttproduksjon ble Ole Bratberg Kylstad, Guro Lagmandsveen Afseth, og Ola Storsveen Storbæk, agronomelever ved Jønsberg videregående skole.

Vinnere på årets Husdyrtreff Storfe- spesialisert storfekjøttproduksjon fra venstre, Ole Bratberg Kylstad, Guro Lagmandsveen Afseth, og Ola Storsveen Storbæk.
Vinnere på årets Husdyrtreff Storfe- spesialisert storfekjøttproduksjon fra venstre, Ole Bratberg Kylstad, Guro Lagmandsveen Afseth, og Ola Storsveen Storbæk.

I oppgaven har de drøftet og reflektert over det å drive en gard med storfekjøtt-produksjon, og framtidsutsikter. I tillegg har de vurdert betydningen av samvirkeorganisasjonene.

Under arbeidet har de brukt mye tid på gårdsbesøk for å samle informasjon fra dyktige storfekjøttbønder.

Oppgaven skilte seg klart ut blant de innsendte oppgavene. Elevene viser en tydelig forståelse av hva storfekjøttproduksjon basert på ammeku er, og de viser at de har skjønt hva avlsarbeid handler om. Videre viser oppgaven at de har fulgt godt med i timene om generelt husdyrhold.

Kylstad skal snart ta over en gard med kornproduksjon, og har planer om å begynne med ammeku. Afseth sine planer er å studere videre etter Jønsberg. Storbæk skal ta over gård med svin- og ammekuproduksjon.

Pressekontakt Husdyrtreff:

Rekordhøy oppslutning om Husdyrtreff

Tine, Nortura, Norsvin, Geno og Tyr ønsker god kontakt med ungdom under utdanning. Dette er bakgrunnen for Husdyrtreff, som er ei tevling laga for landbruksskoler i hele landet.

Gjennom Husdyrtreff får Landbruksskolene tilbud om oppgaver, fagstoff og fagforedrag fra Husdyrtreff-organisasjonene.  De beste oppgavesvarene blir sendt inn til evaluering og vinnerkåring.

13 skoler og i underkant av 200 elever deltok på årets husdyrtreff-tevling. Totalt ble det i år levert inn 61 oppgaver, noe som er rekordhøyt (til sammenligning ble det levert inn 45 oppgaver i 2018).

28 av besvarelsene var på melkeproduksjon, 13 på storfekjøttproduksjon, 11 på saueproduksjon, 6 på fjørfeproduksjon og 3 på svineproduksjon. Av årets innleveringer var 48 oppgaver fra ordinære elever og 13 oppgaver fra voksenagronomelever.

Vi har fått inn en rekke gode besvarelser og det er gledelig å se at det i toppsjiktet er mange flinke elever som har lagt inn masse tid og arbeid med oppgavene.