Auka betaling for å slakte sau etter sesongen

(27.08.18) På møtet i Omsetningsrådet 23. august ble det bestemt at omsetningsavgifta på sau skal reduserast med kr. 2,- i vekene 43-48 (22. oktober - 30. november).

Bakgrunnen for det er at slakteria er bekymra for stor saueslakting i den tyngste lammesesongen. Dette kan føre til at ein del må skyve både på sau og lam til tross for lite fôr heime. Vi håper difor fleire vurderer å vente med saueslaktinga. 

Prisforskjellen blir da slik:

Graf prisendring sau

Har ein sau på ca 32 kg, så har ein 192 kr per sau i betaling for arbeid og fôr med å vente med å slakte. 

Sjå også Endret prisløype for lam etter vedtaket i Omsetningsrådet