Brev til svineprodusenter i Nortura, region Øst

(25.09.15) Om innsett av smågris i slaktegrisfjøs, om forberedelse av smågris til salg, og transport av dyr.

Av: Eli Maria Stenklev, veterinær svin Region Øst

Smågrisprodusentene har ikke hatt et lett år. Det har vært et uholdbart overskudd av smågris i markedet, og mange av dere har hatt overfylte fjøs. Vi er lei oss for alt det bryderiet og problemene det har medført for en del av dere!

Det har vært satt i gang flere tiltak selv om mange av dere ikke har merket det i særlig grad:

 • Lettslakting av slaktegris med umiddelbart innsett av smågris uten å vaske hos slaktegrisprodusenter.
 • Slakting av smågris; typisk de siste "slumpene" på pulja. Overraskende nok har det vist seg at flere av disse har hatt brysthinnebetennelsesanmerkninger. Disse er vanligvis forårsaket av bakterien APP (Actinobacillus pleuropneumoniae).

De aller fleste smågrisprodusenter er svært samvittighetsfulle i forhold til hva slags gris de selger, og beholder gjerne den dårligste grisen sjøl hvis de har mulighet til det. Det er allikevel noen få som innimellom trenger og minnes om følgende:

 • Ikke send bustete, stygg gris som aldri blir slakt. Avliv.
 • Ikke send gris som er side i buken
 • Ikke send gris som er åpenbart påkjent/sjuk
 • Ikke send gris som hoster/nyser. NB – ved dyp hoste/flankeslag MÅ MAN behandle grisen (husk APP)
 • Ikke send halt gris
 • Ikke send gris med ubehandlede halesår. Gi beskjed til livdyravdelinga hvis du har halebitt gris
 • All gris skal være spolormbehandlet, ellers ryker helsegristillegget.
 • Det er en del som må tømme avdelinger ved gitte tidspunkt. Det betyr ikke at man kan sende med hva som helst. Dårlig gris skal behandles og tas ut av bingen i tide. Er ikke grisen salgbar ved siste utsending må den avlives.

Slaktegrisprodusentene som hiver seg rundt og prøver å avlette situasjonen når det er overskudd fortjener stor takk!
 
De senere åra har vi sett en stadig økning i antall APP-utbrudd. Dette har dels bakgrunn i økning i besetningsstørrelser, mer intensiv drift, hurtigvoksende gris, mange flere gris i samme rom, blanding av gris fra forskjellige besetninger etc. Det er allikevel en del ting som kan gjøres i forhold til miljømessig faktorer for å bidra til å forhindre sjukdomsproblemer, og også halebiting. I den forbindelse anbefaler vi følgende:

 • Sørg for gode mottaksforhold. Det er stressa smågris dere setter inn, ikke modne slaktegris, og stress svekker immunforsvaret
 • Sorter all den minste grisen for seg i en binge umiddelbart.
 • Smågris er mer var for temperatursvingninger, trekk og kulde enn de fleste bestemødre dere har møtt. Disse momentene kan typisk bidra til halebiting og kan også være med å kjøre i gang et APP-utbrudd. Huset skal være oppvarmet før innsett.
 • All gris skal ha rikelig med strø.
 • All gris skal ha underholdnings/rotemateriale i tillegg til strø da de er intelligente og undersøkende av natur. Gris liker ting de kan ødelegge og baller og kjettinger holder ikke mål i lengden.
 • Bruk: Halm, aviser, trepinner, papp, hamptau o.l.
 • Bruk grovfôr til all slaktegris (halm er ikke grovfôr)
 • Det skal være minimum 2 drikkenipler per binge og minst 1 drikkenippel per 5-7 gris. Følg med på manglende vannsøl – ikke alle kan bruke nippel ved innsett!!!
 • Ikke sett inn for mange gris: overbelegg gir dårligere luft og dermed større fare for luftveisinfeksjoner. Rett før plukkslaktinga begynner skal det være litt over 1m2 per gris og det skal være minst 3 m3 luft per gris
 • Ha nok eteplasser til alle
 • Alt inn/alt ut av avdelinger. Eldre gris i samme rom som liten gris settes inn i er oppskriften på dommedag.

Transport av dyr
Vær så snill: SI I FRA hvis dere har halte dyr, dyr med store brokk, bogsår etc. slik at sjåføren får en sjanse til å bedømme om de skal være med. Hvis sjåføren sier nei, så er det nei. Et dyr som er litt halt før transport er ofte blitt veldig halt når det kommer fram til slakteriet.

I Norge har vi regler for transport av dyr. Det er ikke Nortura eller transportørene som bestemmer disse, men vi er nødt til å forholde oss til dem.

I den senere tida har noen produsenter sendt med ikke transportdyktige dyr (til dels uten å si ifra til sjåføren og det er ikke lett for sjåføren å se alle sider av dyra når en større gruppe trenger seg raskt forbi), noe som har medført at to av våre transportører har fått kr 17.200,- hver i bot og ved en glipp til risikerer de å miste lisensen og dermed jobben.

MRSA
Alle kjenner til problemet. For deres egen del:

 • Test ALL ny arbeidskraft, også norsk
 • Har dere/arbeidskrafta vært i kontakt med svin i utlandet, inkludert svinekongresser etc skal dere teste dere. Dette er gratis og smertefritt.
 • Mens man venter på svar skal man dusje, vaske håret og desinfisere henda før man går i besetning, i tillegg til å ta på dress og støvler, hansker, munnbind og dekke til hår
 • Ikke slipp folk inn i fjøset uten at de skifter til dress og støvler og bruker hansker, munnbind og dekker til håret! Det er deres fjøs og besøkende må følge deres regler.