Effekt av prisendringer for storfe ved årsskiftet

(28.11.16) Fra og med 2. januar 2017 blir det endringer i kvalitetstilskuddet til storfe, samtidig blir det endring i engrospris og omsetningsavgift. Dette gjør at utbetalingspris til produsent for storfe i slakteklasse O vil gå ned 2 kr pr kg, storfe i slakteklasse O+ vil gå opp med 2 kr pr kg etter årsskiftet. Dette gjelder alle storfe med unntak av slaktekategorien ku.

Storfeslakt

Kvalitetstilskuddet endres slik at storfe i slakteklasse O får en krone mindre pr kg enn i 2016. Tilskuddet reduseres fra 4 til 3 kr pr kg. Storfe i slakteklasse O+ og bedre øker med tre kroner, fra 4 til 7 kr pr kg.

Endringene i kvalitetstilskudd ble bestemt i årets jordbruksforhandlinger. Det utbetales som før ikke kvalitetstilskudd for storfe i slakteklasse O- og lavere.

Omsetningsavgiften øker med 0,50 kr, fra 0,30 til 0,80 kr pr kg, og engrosprisen reduseres med 0,50 kr pr kg fra 2. januar.

– Den enkelte produsent må vurdere om dyr som er slaktemodne rundt årsskiftet skal slaktes i desember eller januar. Lønnsomheten avhenger av om forholdet hvor mange dyr som kommer i slakteklasse O eller O+ og bedre. Det er også avhengig av tilskudd ved telledato, både produksjonstilskudd, og om bruker oppnår maksimalbeløpet for tilskudd til avløsing. Dyretall og krav til spredeareal for gjødsel må også vurderes, sier tilførselsleder for storfe i Vest, Bengt Egil Elve.