Søk:

Verktøylinje

Husdyrtreff 2016

Elever fra Storsteigen vart best i årets Husdyrtreff på sau

(09.06.16) Elevene som valgte sau i årets Husdyrtreff fikk som oppgave å hjelpe eit ungt par frå Hadeland, som nylig har tatt over drifta på en sauegård, med å finne ut hvordan de kan bedre det økonomiske resultatet av drifta si. Elevene skulle også trekke fram hva Hadelandsbøndene var gode på.

Etter juryen sin meining, var det Magnus Fiskvik og Knut Harald N. Skogli fra Storsteigen Videregående skole, Alvdal i Hedmark, som leverte beste svar på denne oppgava.

Magnus og Knut Harald hadde funnet fram til gode råd for å få ned lammetapet og antall søyer som får mastitt. Dette var to viktige utfordringer på sauebruket.

Elevene fikk også i oppgave å lage gode argument for at naboene til saueprodusentene på Hadeland skulle melde seg inn i Nortura. Her hadde Magnus og Knut Harald intervjua en samvirke-bonde og fått fram mange viktige argument. De var innom både Nortura sin rolle som markedsregulator med mottaksplikt, spesielle tilbud til unge bønder, rådgiving og tilbud som Nortura har for å gjøre den daglige drifta enklere som lammering, livdyrformidling og nødslaktordning.

Lærer Gunn Engen forteller at Magnus kommer fra Tynset og Knut Harald frå Alvdal. Ingen kommer fra gård, men de er likevel flinke naturbrukselever og spesielt interessert i sau når husdyrbruk står på timeplanen. Valg av Husdyrtreff-oppgave var difor ikke tilfeldig.

Husdyrtreff
Tine, Nortura, Norsvin, Geno og Tyr ønsker god kontakt med ungdom under utdanning. Dette er bakgrunnen for «Husdyrtreff», som er ei tevling laga for landbruksskoler i hele landet. Husdyrtreff har blitt arrangert i mange år, det starta som et prøveprosjekt vinteren 1981/-82 og har vært arrangert i alle år siden. 173 elever fra 12 landbruksskoler var med i årets konkurranse.

Vi gratulerer Magnus og Knut Harald som Husdyrtreff-vinnere på sau i 2016.

Fra venstre: Malin O. Krokmoen (lærer), Knut Harald N. Skogli, Magnus Fiskvik og Gunn Engen (lærer)
Fra venstre: Malin O. Krokmoen (lærer), Knut Harald N. Skogli, Magnus Fiskvik og Gunn Engen (lærer)

 

Kontaktpersoner Husdyrtreff 2016 sau