Endrer nedre grense for Edelgristillegg

(19.12.17) Nortura endrer nedre grense for utbetaling av Edelgristillegg fra 50 til 55 i kjøttprosent fra 1. januar 2018.

Edelgris

Nedre grense for kjøttprosent har stått på 50 i svært mange år, det har skjedd mye med genetikken i løpet av disse årene Duroc-rasen, og i neste rekke Noroc-krysningen har hatt en formidabel fremgang i kjøttprosent i løpet av disse årene. Sånn sett er en nedre grense på 55 mindre streng i dag enn det grensa på 50 var den gangen da denne rasekrysningen var da den ble introdusert.

Nortura har forpliktet seg overfor helsemyndighetene i forhold til å bidra til et lavere inntak av metta fett, en reduksjon i antall slakt som utmerker seg ved svært høyt fettinnhold er et bidrag i forhold til dette arbeidet. Dersom du som produsent opplever det som utfordrende å unngå at slakt havner i denne kategorien så ta gjerne kontakt med din lokale rådgiver for å diskutere tiltak som kan bidra til å bedre resultatene.