Endret prisløype for lam etter vedtaket i Omsetningsrådet

(27.08.18) Omsetningsavgifta går opp fra kr 2,50 til makssatsen på kr 4 per kg, fra mandag 27/8. Dette er en direkte konsekvens av mer saueslakting som følge av tørkesommeren og Omsetningsrådets vedtak om å regulere bort 1000 tonn sau til pelsdyrfôr.

I den opprinnelige prisløypa var det tenkt kun en nedgang i engrosprisen på kr 0,50 denne mandagen. Samla prisnedgang blir derfor kr 0,50 pga nedgang i engrospris + kr 1,50 pga økt omsetningsavgift, til sammen kr 2. Omsetningsavgifta vil holde seg stabilt på makssatsen resten av sesongen. 

Fra uke 38 i den opprinnelige prisløypa, skulle engrosprisen gå ned med kr 1, sesongtillegget senkes med kr 0,50 og omsetningsavgifta økes med kr 1, en samla prisnedgang på kr 2,50. På grunn av at omsetningsavgifta allerede er på makssatsen, så vil prisnedgangen i uke 38 kun bli på kr 1,50.

Oppsummert:
Fra uke mandag 27/8 (uke 35) blir prisløypa kr 1,50 under opprinnelig prisprognose. Fra mandag 17/9 (uke 38) blir prisløypa kr 0,50 under opprinnelig prisprognose.    

Se også Auka betaling for å slakte sau etter sesongen