Endret prissystem på fôringsdyr fra 4. august

(18.07.14) – Nortura har registrert et stort engasjement rundt prising av fôringsdyr de siste åra, dette gjelder både eksternt og internt. Behovet for å revidere dagens prissystem er et resultat av endringene de siste årene, sier livdyrsjef i Nortura, Odd Finnesand.

Vårt nåværende prissystem for fôringsdyr er i hovedsak basert på formidling av fôringsdyr fra melkebesetninger der NRF har vært den dominerende rasen. Med stor glede ser vi at antall fôringsdyr fra kjøttfe/ammeku øker årlig, og interessen for disse er betydelig. Videre opplever vi et mangfold av raser og kombinasjoner av disse.

Også innen storfeproduksjonen begynner en å få mer spesialisering, kombinasjonsbruket med både melk og sluttfôring er på retur. En sterkt økende andel av fôringsdyrene formidles til større eller mindre "sluttforingsenheter" som igjen har sine utfordringer med størrelse, alder, grupperinger, logistikk, stabilitet, helse osv.

Den viktigste endringen med Norturas nye prissystem er at det innføres et eget system for fôringsdyr kjøttfe. I tillegg vil følgende endringer gjennomføres fra mandag 4. august 2014:

  • Samkalv (samvirkets kvalitetskalv) utgår
  • Nortura vekt-tillegg innføres på NRF kalv fra 100-200 kg.
  • Nortura kvalitetstillegg melkerase og kjøttfe erstatter Superkalv og Samkalv kjøttfe
  • Nortura rasetillegg erstatter ulike rasetillegg
  • Skala angående minstekrav til tilvekst, kvalitetstillegg fôringsdyr melk og kjøttfe endres

Alle raser og rasekombinasjoner har enorme tilvekstpotensiale. Skal en oppnå god økonomi må dette utnyttes fra spekalvstadiet med tilstrekkelig råmelk tilvenning av kraftfôr og grovfôr.

– Ved formidling av fôringsdyr må det svære slik at selger blir avregnet verdistigning til salgsdato og at kjøper overtar derfra. Med et revidert prissystem for fôringsdyr NRF/melkerase og innføring av et nytt for fôringsdyr av kjøttfe, har vi fått på plass en god fordelingsnøkkel, sier Finnesand.

For detaljert prisoversikt se medlem.nortura.no/storfe/livdyrformidling (oppdateres mandag 4. august).