Endring i krav til minimumsvekter for livpurker

(20.12.13) Å ha purker i riktig hold ved førstegangs bedekning og grising er avgjørende for purkas produksjonsevne og økonomien i drifta. Fra 01.01.14 vil minimumsvektene justeres opp på ungpurker.

Salgsvilkårene i sin helhet finnes her gris/livdyrformidling/salgsvilkaar_kvalitetsgaranti.

Vi anbefaler alle kjøpere og selgere av livdyr å sette seg inn i disse.

UKER

Minimums-vekt nå

Minimums-vekt 01.01.14

10

22

22

11

26

28

12

30

34

13

35

40

14

39

46

15

43

52

16

47

59

17

53

65

18

58

71

19

64

77

20

70

83

21

75

89

22

81

95

23

86

99

24

92

103

25

98

108

26

103

112

27

109

116

28

114

120

29

120

124

30

126

129

31

131

133

32

137

137

 

LZ-purkene krever en noe annerledes fôring enn den tradisjonelle LY-purka.

Les derfor Norsvin sine fôringsanbefalinger:
norsvin.no/Media/Files/Foringsanbefalinger-Norsvin-LZ