Endringer i leveringsbetingelser gris fra 3. juni 

(29.05.19) Konsernstyret vedtok den 23. mai noen justeringer i leveringsbetingelsene for gris fra 3. juni 2019. 

Hovedendringen er knyttet til å forenkle varestrømmen gjennom å fjerne dagens Noroc-tillegg og løfte den generelle prisen på all gris tilsvarende. Gjennom en slik endring kan man også fjerne andre kompensasjonsordninger knyttet til avlsbesetningene gris. Følgende endringer blir nå gjennomført:

  • Fjerne Noroc tillegget på all slaktegris 0,60 kr. pr. kilo – samtidig løfte den generelle prisen med 0,55 kr. pr. kilo som da gis på all gris
  • Endre Noroc tillegg smågris til et generelt tillegg på all smågris – samme beløp som i dag 7,50 kr. pr. smågris
  • Fjerne kompensasjon smågris/slaktegris avlsbesetinger
  • Øke kombinerttillegget med 10 kroner pr. slaktegris
  • Avslutte 10 kroners trekket for smågris knyttet til ubalansen

Fordi vi har et større antall slaktegris totalt sammenlignet med den gruppa det tidligere er blitt betalt Noroc-tillegg for, så blir prisløftet på 0,55 kr/kg for å holde seg innenfor samme ramme. 

For slaktegrisprodusentene vil vektendringene som ble gjennomført i påsken bidra positivt for å sikre en stabil situasjon i den totale utbetalingsprisen. Alle produsentgrupper vil i sum derfor komme ut med mulighet for en forsiktig bedring av økonomi, vektendringer og prisjusteringer sett under ett. Vi ser samtidig et behov for å styrke oss med 10 kroner på kombinerttillegget fra samme tidspunkt. Tilleggsbetalingen for griseløftet vil fortsette som i dag – 0,40 kroner pr. kilo og 7,5 kroner pr. smågris. 

Fra 1. juli vil det også komme endringer i likningene som brukes for kjøttprosentberegningen, mer info om dette vil komme senere i juni.

Vi ønsker at du som svineprodusent med bruksbesetning fortsetter å bruke fortrinnsvis LZ mor, og farrasen Duroc. Dette gir gode resultater i purkebesetningene med mange levendefødte spedgriser og lavt tap fra og med fødsel til avvenning, og gode resultat i slaktegrisperioden med en fôreffektiv gris med høy tilvekst og høy kjøttprosent. Dette er den beste rasekombinasjonen i markedet i dag, og gir deg som produsent best total lønnsomhet.

Samtidig vil dette sikre markedet en høyest andel av kvalitetssvinekjøtt til den norske forbrukeren!
 

Nortura Medlemssenter: 
Postboks 70, 2360 Rudshøgda
Telefon: 95 51 84 00 (ikke sms)   Faks: 73 56 49 01
Kontakt oss
Personvern
Webredaktør: Svein Bjarne Sommernes