Endringer ved livdyrformidling fra Nortura Forus

(10.02.20) Det har alltid vært et nært og godt samarbeid mellom Nortura og Prima angående livdyrformidling i Sør-Rogaland og Agder, dette vil vi nå utvikle videre for å forbedre leveringssituasjonen til deg som produsent.

Volum på omsatte livdyr øker årlig, og markedet utvikles så det er et behov for et enda tettere samarbeide.

Karl Ottar Jakobsen har vært den på Forus som har jobbet mest med formidling av fôringsdyr, i løpet av kort tid vil han gå over til andre arbeidsoppgaver. Han vil dermed avløses av Herbjørn Haugland som kommer fra Prima, og som i løpet av kort tid vil være på plass i formidlerjobben.

Vår rådgiver på gris Eirik Håvarstein kommer også tettere inn på formidling av smågris.