Femten besetninger er positive med LA-MRSA

(18.02.15, endret 10.03.15) Mattilsynet fikk 18. februar bekreftet LA-MRSA i en svinebesetning i Nord Trøndelag. Veterinærinstituttet har nå resultatene klare for alle de 30 mistenkte besetningene, 15 besetninger er bekreftet negative og 15 er bekreftet positive for LA-MRSA-bakterien.

Gris i bingeLes mer på Mattilsynet sine nettsider

- Dette er som forventet ut fra den kartleggingen vi har foretatt, og vi har ikke grunn til å tro at det vil komme flere positive prøver i forbindelse med dette utbruddet, sier Bjørn Røthe Knudtsen, regiondirektør i Mattilsynet.

Av de 15 positive besetningene er 5 smågrisprodusenter og 10 slaktegrisprodusenter. En besetning ligger i Troms, en i Sør-Trøndelag og de øvrige er i Nord-Trøndelag. Slakting og vask/desinfisering gjennomføres nå fortløpende i alle positive besetninger.

Forebygg smittespredning

Å forebygge smittespredning er helt essensielt i norsk svineproduksjon. Dette gjelder både smitte fra utlandet, smitte mellom besetninger og smitte mellom avdelinger i besetningen.

Se Råd om smittebeskyttelse til svineprodusenter fra Animalia – Helsetjenesten for svin og Norsvin.

Kontaktperson i Nortura: Fagsjef gris, Odd Magne Karlsen, tlf. 416 09 282