Forbud mot å flytte sau i deler av Trøndelag

(17.09.19) En ny soneforskrift for mædi er innført fra mandag 16. september, forskriften er innført i deler av Trøndelag for å hindre at smitten sprer seg til nye besetninger.

Regelverket omfatter 28 kommuner i det tidligere Nord-Trøndelag og Fosen. De smitteforebyggende tiltak denne sonen omfatter er helt avgjørende for å begrense omfanget av utbruddet. Mædi er en sykdom som utvikler seg langsomt. Det er krevende å finne smitten.

Forbudt å flytte sau inn og ut av mædi-sonen
For å hindre smittespredning må vi hindre at dyr flyttes ut av sonen. Det åpnes likevel for flytting der dyr sendes til slakt eller skal hjem fra utmarksbeiter og de ikke fraktes sammen med dyr fra andre besetninger.

Les mer på Mattilsynet sin nettside

Lenke til forskriften