Fotråte igjen påvist

(20.01.09, oppdatert 07.08.15) Fotråte er igjen påvist i en besetning på Rennesøy. Besetningen har sanert for sjukdommen tidligere. Prosjekt Friske føtter ble avsluttet i 2014, og håndtering av ondartet fortråte er det nå Mattilsynet som har ansvar for.

Sau med lam på beiteAv: Svein Bjarne Sommernes, redaktør

Mattilsynet har så langt båndlagt over 30 besetninger som har hatt kontakt med dette dyreholdet. Kontaktbesetningene er båndlagt inntil Mattilsynet har fått utredet og prøvetatt dem. Nå er det viktig med tydelige og raske tiltak, for å hindre flere lidelser hos dyra og flere tap for næringen.

Du kan fortsatt kontakte Animalia, Helsetjenesten for sau, for spørsmål om fotråte. Kontaktinfo til Animalia finner du her.

Prosjektet Friske føtter
Prosjektet Friske føtter har hatt som mål å kartlegge og bekjempe fotråte hos småfe. Prosjektet som ble avsluttet ved årsskiftet har vært et samarbeid mellom husdyrnæringa, Mattilsynet, Veterinærinstituttet og Animalia.

www.fotrate.no, Prosjekt Friske Føtter