Fra Noroc til Edelgris

(22.12.14, endret 12.01.15) For å få en tydeligere varestrøm og styrke Edelgris som merkevare, vil Noroc som navn på LYD-gris gå ut, og erstattes med Edelgris. På din avregning vil det fortsatt stå Noroc inntil videre.

Edelgris smågrisAv: Silje L. Pynten, fagansvarlig Region Midt

Da Duroc ble introdusert som en del av farrasen, var det et ønskelig å skille produksjon og sluttprodukt gjennom blant annet å gi dem ulike navn. Nå har forbruker større oppmerksomhet mot hvor maten kommer fra, og det er tid for å synligjøre sammenhengen i verdikjeden.

Vi har også tro på at denne endringen vil gi oss, både svineprodusenter og ansatte i Nortura, større bevissthet rundt hva vi produserer for markedet.

I praksis vil dette bety at Noroc på innmelding, livdyrportal, internett, min side vil endres til Edelgris. Det vil ikke få andre praktiske konsekvenser for deg som produserer Edelgris.

Endringen vil gjennomføres gradvis fra 1. januar 2015.

Noroc på avregning
Inntil videre gjeninnfører vi Noroc på avregninger, dette grunnet samme varekode brukes til industrikunder ved salg. Når vi har løst dette datateknisk endrer vi avregninger til Edelgris.

Kontaktinformasjon

Logo