Gyldig helseattest skal følge med livpurker ved salg

(10.02.10) Avlsbesetningene er underlagt et eget reglement som heter "Helse- og hygienereglementet for foredlings- og formeringsbesetninger." Helse- og hygienereglementet definerer krav til helsestatus, smittebeskyttelse og medisinbruk.

Purke i bingenAv: Marit G. Skjærvik, spesialveterinær

Avlsbesetningene blir revidert i forhold til dette reglementet én gang årlig av slakteriets veterinærkonsulent, og i foredlingsbesetningene skjer dette i samarbeid med Norsvins avlskonsulent. Videre har avlsbesetningene avtaler med veterinær som har ansvar for å følge opp helsestatus og hygiene ved et besøk hvert tertial.

Etter tertialbesøket skriver veterinæren en helseattest som dokumentasjon på avlsbesetningens status.

Helse- og hygienereglementet er nylig revidert, og den reviderte versjonen gjelder fra 1. januar 2010. Ett av de nye momentene i reglementet er at når du selger/ kjøper livpurker, skal purkene følges av en gyldig helseattest. Dette er den helseattesten avlsbesetningens ansvarlige veterinær skriver etter hvert tertialbesøk. Helseattesten er gyldig i 4 måneder og 10 dager fra utstedelsesdatoen.

En slik helseattest skal være en dokumentasjon for deg som livdyrkjøper på at avlsbesetningen tilfredsstiller kravene til både helse, hygiene og oppfølging!
 

» Helse- og hygienereglementet for foredlings- og formeringsbesetninger, pdf. 212 kb