Har du sluttet med storfe i 2020?

(06.01.21) Da bør du huske å melde deg ut av Storfekjøttkontrollen.

Av: Bengt Egil Elve, rådgiver/fagansvar storfe i Nortura

Animalia beregner medlemsavgift for aktive medlemmer 1. mars. Dersom du har lagt ned storfeholdet må du melde deg ut så snart som mulig, og før denne dato.

Dersom det er generasjonsskifte eller salg av gårdsbruk er det enkelt å overføre medlemskapet til neste bruker. Da ligger alle opplysninger om besetningen klar. Nybrukere får også to år gratis medlemskap i Storfekjøttkontrollen.

Når dyr selges til andre brukere som også er med i Storfekjøttkontrollen, så vil automatisk alle opplysninger og registreringer om dyret bli overført til ny eier. Derfor kan det lønne seg å være medlem. Selv om du planlegger å slutte med storfe litt senere på året, så kan det være en fordel å være medlem.

For nye bruker lønner det seg å melde seg inn i Storfekjøttkontrollen. Registeringene i kontrollen overføres til husdyrregisteret, og registreringsplikten overfor Mattilsynet er overholdt på en enkel måte. Nye medlemmer som melder seg inn etter 1.10 blir ikke fakturert for resten av året.

Opplysningene i Storfekjøttkontrollen gir grunnlag for god driftsstyring, du kan se din drifts sterke sider og forbedringsmulighetene.

Relatert informasjon

Relatert informasjon (ekstern)