Hobbyhøns og fjørfeproduksjon – en svært dårlig kombinasjon!

(14.10.13) – Fjørfe er trivelige skapninger, både i husdyrproduksjonen og som hobbyfjørfe. Men, som egg- eller fjørfekjøttprodusent er det viktig å huske at hobbyfjørfe alltid må sees på som en mulig smittekilde til sykdommer som våre besetninger er frie for, sier spesialveterinær fjørfe i Nortura, Atle Løvland.

Konsekvensene kan bli svært store om smitte fra hobbyflokker dras inn i husdyrproduksjonen.

– Gjennom det siste året har Mattilsynet med jevne mellomrom rapportert om utbrudd av to svært smittsomme luftveissykdommer hos hobbyfjørfe. Ved oppfølging av utbrudd med sykdommene smittsom bronkitt (IB) og smittsom luftrørsbetennelse (ILT) har Mattilsynet funnet at disse sykdommene er ganske utbredt i hobbyfjørfeflokker. Dette ble også funnet ved tilsvarende undersøkelser for om lag ti år siden, sier Løvland.

Introduksjon av disse sykdommene i husdyrproduksjonen ville kunne få store konsekvenser med nedslakting og omfattende smittbekjempelsesarbeid. Når det gjelder smittsom bronkitt har slik smitteoverføring funnet sted et par ganger – men heldigvis har vi klart å unngå smittespredning til mange besetninger.

Det vi kan lære fra dette er rett og slett at det er helt avgjørende å unngå enhver kontakt med hobbyflokker som kan overføre smitte.  

I praksis betyr dette:

  • Du som fjørfeprodusent skal ikke selv ha hobbyfjørfe, eller oppsøke hobbyflokker.
  • Avløsere eller andre som jobber i, eller besøker besetningen din skal ikke ha hobbyfjørfe.
  • Dersom du skulle ha en nabo med hobbyfjørfe, anbefaler Norturas fjørfeveterinærer at du etablerer en god dialog, slik at hobbyfjørfeeieren er klar over smittefaren, og tar kontakt med deg og Mattilsynet dersom dyr skulle bli uventet syke.

Norturas fjørfeveterinærer bidrar mer enn gjerne med praktiske råd dersom du skulle ha spørsmål.


– Det er viktig å huske at hobbyfjørfe alltid må sees på som en mulig smittekilde til sykdommer som våre besetninger er frie for, sier Atle Løvland i Nortura.