Høy utetemperatur - tips og anbefalinger

(28.06.18) Selv om vi kun sporadisk har hatt den helt store og langvarige varmen, vet vi at slike perioder kan komme. Perioder opp mot 30°C eller mer vet vi byr på utfordringer, og selv om vi også i fjor sendte tilsvarende oppsett - sender vi dette også i som en reminder. En skade - er en for mye!

Av: Bruce David, fagsjef veterinærfag Nortura SA
 
Mange har gode rutiner på dette, men vi oppfordrer alle til en gjennomgang av disse momentene opp mot egen praksis og drift, og tenk gjerne samtidig på hvor godt rustet du er for strømbrudd. Ta gjerne kontakt med rådgiver/veterinær.

Før innsett:

 • Ta en ekstra sjekk og funksjonstest alt teknisk utstyr og især ventilasjons-anlegg (gavlventilator har kanskje ikke vært nevneverdig i bruk tidligere)
 • Nødstrømsaggregat har kanskje stått uvirksomt over en periode, så gjør en oppstart for å se at dette virker som det skal og er tanket. (Mobile aggregat eller traktoraggregat bør stå lettvint til.)
 • Test alarm. Simuler på ulike utslag, og ikke bare «testknappen»! (prøv ut både høy og lav temperatur samt faseutfall)
 • NB! Test alarmens backupbatteri, og skift denne enheten hvis behov. Dette har til tider vært kilde til uhell med store konsekvenser..
 • Har du avløser eller andre som i perioder ser etter dyrene bør disse drilles på de ulike tiltak.

Under innsett:

 • Tilvenn dyrene innslag av gavlventilatorer fra tidlig alder gjennom å tvangskjøre disse. Innslipp av lys samt lyd og trekk kan skape uro i flokken hvis de ikke er tilvendt dette fra ung alder.
 • Avhengig av alder på dyrene kan temperatur senkes på natt. Varmeutfordringen for kylling og kalkun er størst i dagene før slakting. Med å senke temperatur på natt magasineres noe av dette i husdyrrommet, og gir dyrene anledning til å kvitte seg med overskuddsvarme før ny dag renner.
 • Trekk nede hos dyrene og rikelig med frisk luft virker kjølende.
 • Enkelte har god erfaring med å legge mørketid til den varmeste tiden på døgnet for å ta ned aktivitetsnivået i flokken.

NB! Om du vurderer å ta inn luft fra andre områder enn gjennom ordinært luftinntak, dvs dører eller porter, er det flere forhold du må tenke på - da dette kan gjøre vondt verre.

 1. Dette område utenfor husdyrrommet må ikke tilføre huset og dyrene uønsket smittepress. Fra dette område utenfor husdyrrommet kan det i støv og annet finnes uønsket smitte.
 2. Alle "nye" åpninger som etableres må være dekket med en tilstrekkelig finmasket netting.
 3. Husk at lufta du trekker inn tar den raskeste vei ut igjen. En "ny" åpning i nærhet av eksempelvis gavlventilator vil i sto grad punktere øvrig ventilasjon i huset. 

Kyllinghus