Hvorfor er prisen på sau så låg?

(26.10.17) Det har i den siste tida vært mange avisartikler og innlegg på sosiale medier om den låge prisen på sau. I dette nyhetsbrevet, som er sendt ut på e-post til alle saueprodusentene i Nortura, forsøker vi å forklare hvorfor vi har havnet i denne situasjonen, men også litt om hva som kan gjøres for å øke salget av sau.

I løpet av 2015 og 2016 bygde det seg opp et betydelig reguleringslager av sau. Dette var starten på den utfordringen vi i dag står midt oppi. Ved utgangen av 2015 lå det vel 9000 saueslakt på lager, noe som økte til over 30 000 saueslakt i løpet av 2016.

tabell 1

Årsaken til denne lageroppbyggingen kommer av både større saueslakting i Nortura og lavere salg av sau.

tabell 2

Nortura har de tre siste årene økt saueslaktinga med ca 12 500 sau/ung sau samtidig som sauesalget har blitt redusert. I 2015 fikk vi en nedgang i vårt eget salg av stykka kjøtt og helt slakt på ca 9000 sau. Dette tilsvarte omtrent lageroppbyggingen samme år. I 2016 var det en stor nedgang i salget av hele saueslakt til industrikunder som var hovedårsaken til oppbyggingen av reguleringslageret.

Når det er overskudd, må Norturas konsernstyre, etter råd fra Nortura Totalmarked, sette ned engrosprisen for å stimulere til økt salg. I tillegg må det gis rabatt, eller frysefradrag, for den som kjøper sau fra reguleringslageret.

Prisen på sauen som ligger på reguleringslager må også nedskrives tilsvarende engrosprisnedgangen. I tillegg er det en kostnad med innfrysing, lagring og uttak av reguleringslager. Alt dette må dekkes inn gjennom omsetningsavgifta.

tabell 3

Årsakene til dagens låge pris på sau er altså nedgang i engrospris og en høyere omsetningsavgift.

Ny markedsordning
Fram til 2012 var som kjent sau og lam en del av målprismodellen - der prisen ble bestemt i jordbruksoppgjøret. Det innebar blant annet muligheten til å bruke omsetningsavgiftsmidler til å skrive ned prisen på lam fra reguleringslager til eksport, samtidig som vi kunne holde oppe det innenlandske prisnivået. Med den nye markedsordningen, har vi ikke lenger lov til det på grunn av WTO-regelverket.

Da vi gikk inn i 2017, innså Nortura Totalmarked at det ikke var mulig å finne norske kjøpere til all sauen som var på reguleringslager. Vi var nødt til å eksportere deler av lageret. Men for å kunne eksportere produkter som ikke er i målprismodellen, må eksporten i dag skje innenfor WTO-regelverket.

Det innebærer at vi også er nødt til å sette ned den innenlandske engrosprisen til verdensmarkedsnivå, ikke bare på eksportvolumet slik vi hadde mulighet til før. Norsk engrospris havnet derfor nede på ca kr 15 for en R sau i denne perioden. Dette er kostbart, da det meste av denne sauen var kjøpt inn til en langt høyere pris. Dette måtte også finansieres gjennom omsetningsavgiften.

Årsaker til redusert salg av sau
Hva er så årsaken til redusert salg av sau?

Nortura og andre aktører har hatt sterkt fokus på salg av lam i den siste tida fordi dette tross alt betyr mest for sauebonden. En normalt dyktig sauebonde selger kanskje ca 3,5 ganger mer lammeslakt enn saueslakt. Men kanskje har lammet tatt markeder fra sauen i produkter som f.eks. fårikålkjøtt og salt kjøtt?

Markedsundersøkelser viser også at mange forbrukere er skeptiske til sauesmaken. 

Når det er overskudd, er det også naturlig at industrikundene, som er ute etter lågest mulig råvarepris, utsetter innkjøpene sine i det lengste, i håp om at Nortura må sette ned prisen ytterligere for å få ut lagrene sine.

Veien framover
Hva må vi gjøre for å kunne øke prisen igjen?

Utenom å redusere produksjonen, er det kun en ting som hjelper. Å finne kunder som er villige til å betale en pris som gir grunnlag for økt engrospris. Slakte- og inntransportkostnadene ligger der uansett (ca 18 kroner per kilo på sau i 2017), og så lenge lønninger, prisen på transport, energi osv øker, er det ikke enkelt å redusere dette.

Salgskampanjer på produkt som har sau som en av ingrediensene (spekemat, sodd, beinfritt fårekjøtt til storkjøkkenmarkedet osv) vil også øke forbruket. Produktutviklerne i Nortura har gjort en god jobb på nye produkt av lam, som har løftet salget. Kanskje også det finnes gode ideer på nye produkt av sau?

Til tross for et , så er det igjen tvil om at produksjonen er for stor i forhold til etterspørselen. På kort sikt kommer vi nok derfor ikke utenom at det fortsatt må eksporteres en del sau. Da må flinke "kremmere" i Nortura, som kjenner markedet, finne fram til de mest betalingsvillige kundene. Med dagens lave sauepriser må det være gode muligheter til dette.

Men den mest effektive måten å få opp saueprisen igjen er å få til balanse mellom tilførslene og etterspørselen.

Nøkkelen til kanskje den raskeste og mest effektive løsning sitter saueprodusentene på sjøl, hvis de følger oppfordringen fra Nortura Totalmarked om å begrense påsettet denne høsten.  

 

Har du levert sau til Nortura og ikke fått denne informasjonen på e-post?
Sjekk da at din e-postadresse ligger inne på Min side - og at den er riktig!