Innføring av krav til Nortura SA formeringsbesetninger

(14.04.14) Fra 01.04.14 innførte Nortura SA krav til våre formeringsbesetninger. Dette for å sikre gode dyr til bruksbesetninger.

Dagens krav vil fortsatt gjelde:

 • Bransjens Helse/hygienereglement
 • Norsvin SA sine krav til avlsarbeid i formeringsbesetninger
 • Trekantavtale mellom Norsvin, Nortura og formeringsbesetningen
 • Nortura SA sine Salgsvilkår

Kjøperen skal oppleve seriøse oppdrettere der god dyrehelse, strukturert avlsarbeid og stabile, gode leveranser gir merverdi i fjøset. For å øke fokuset på produksjonsdyret ønsker vi å stille krav til produksjonsresultater og gjennomsnittlige avlsverdi i besetningen. Dette gir en indikasjon på hvilke dyr besetningen tilbyr.

De nye tilleggskravene består av:

 • Minimum 20 beregna avvente pr årspurke
 • Minimum 93 i gjennomsnittlig avlsverdi i besetningen
 • Godkjente minimumskrav til registrering i Ingris
 • Overholdelse av salgsvilkår (Reklamasjoner anbefales meldt til livdyrkontor)
 • Kundepleie (Eks: god informasjonsflyt, korrekt utfylling av papirer og stabilt god kvalitet på leveransene)
 • Overholdelse av frister (Slik som påmelding av dyr/transport, registrering i Ingris)
 • Åpen og god dialog med slakteri og kunde

Noe av dette vil enkelt kunne måles ut fra Ingrisdata og rapporter fra besetningen, andre punkt krever at involverte parter varsler om avvik. Ansvar for regelverket og overholdelse blant besetningene ligger hos livdyrkontorene, i samarbeid med fagavdelingen i Nortura SA.

Kravene i sin helhet, og konsekvens ved brudd ligger i vedlagt dokument.

 

Eventuelle spørsmål kan rettes til: Bente Borgen, formeringsbesetningsansvarlig Nortura SA