Innskjerping i bruk av Nortura Fjørfekjøttkontroll

(07.09.18) Vi anser at innkjøringstiden for Nortura Fjørfekjøttkontroll er over og kommer nå til å skjerpe inn at alle slaktekyllingprodusenter skal delta og løpende gjøre de registreringene som skal gjøres. For de fleste er dette helt greit, men for noen er det mindre eller større mangler i registreringene. Eller at registreringene skjer så sent i innsettet at slakteplanlegger ikke får de opplysningene de skal ha osv.

Det er flere årsaker til at vi "maser" så med dette:

  1. I høytytende produksjoner som kylling er detaljene viktig. Gode registreringer er da et helt nødvendig hjelpemiddel.
  2. For at slakteplanleggerne skal kunne gjøre sin jobb best mulig, må de kjenne til hvordan de ulike innsettene utvikler seg i vekt og dødelighet.
  3. Medlemskap i og kontinuerlig registrering av nødvendige data i en produksjonskontroll er et krav i Dyrevelferdsprogram slaktekylling. Nortura Fjørfekjøttkontroll er Norturas tilbud om produksjonskontroll.

Når det gjelder Dyrevelferdsprogram slaktekylling er det ikke bare dere slaktekyllingprodusenter som har krav på dere. Programmet stiller også krav til varemottakerne. Nortura som varemottaker blir jevnlig revidert fra Mattilsynet i forhold til disse kravene. Et viktig punkt da er hvordan vi følger opp hvem som kan inkluderes og hvem som eventuelt skal ekskluderes fra Dyrevelferdsprogram slaktekylling. Manglende deltakelse i produksjonskontroll er ekskluderingsgrunn fra Dyrevelferdsprogram slaktekylling. I første omgang betyr det at innsettene avbestilles for en periode på tre måneder. Dyrevelferdsprogram slaktekylling er forutsetningen for at vi kan ha en dyretetthet på mer enn 25 kg levendevekt per kvadratmeter.

Ta kontakt med en av rådgiverne dersom det er noe du lurer på hvordan du skal gjøre i Nortura Fjørfekjøttkontroll.

Nortura Fjørfekjøttkontroll finner du på Min side.