Søk:

Verktøylinje

Inspirasjonsuke i øst i desember

(03.01.14) De første ukene i desember arrangerte Nortura "Inspirasjons uka-bygg" på Østlandet. Med ønske om å inspirere flere til utvidelse eller ny etablering av storfebesetninger der utnyttelse av gårdens ressurser er grunnlaget!

Av: Unnur Salome Arnadottir, spesialrådgiver storfe

Framtida for storfekjøttproduksjon ser lys ut og prognosene tilsier behov for 80 000 flere mordyr fram til 2022.

I alt ble det 15 arrangementer med 40 fjøsbesøk og 15 fagmøter fordelt rundt om på Østlandet, alt fra Nord Østerdalen til Telemark.

Temaet var bygg, med fokus på driftsopplegg, etablering av besetning og økonomi.

Det var stor interesse for opplegget med 388 oppmøtte på fjøsbesøk, 215 som møtte på fagmøte og flere kilo med pølser fortært. 

Fra fjøsdagen i Buskerud hvor vi blant annet var hos Ole Narum i Nedre Eggedal. Tallefjøs med fôrbrett på tvers. Besetningen er på ca 25 ammekyr.
Fra fjøsdagen i Buskerud hvor vi blant annet var hos Ole Narum i Nedre Eggedal. Tallefjøs med fôrbrett på tvers. Besetningen er på ca 25 ammekyr.

Besøk hos Harald Graarud som har avelsbesetning med Charolais. Tallefjøs plass til 60 ku, skrapeareal, skraper m/traktor ut i gjødselgrop på utsiden, tømmer gjødselgrop og lagrer ved siden på støpt platting.
Besøk hos Harald Graarud som har avelsbesetning med Charolais. Tallefjøs plass til 60 ku, skrapeareal, skraper m/traktor ut i gjødselgrop på utsiden, tømmer gjødselgrop og lagrer ved siden på støpt platting.

Isolert fjøs hos Sven Arild Uvaag med plass til ca. 50 melkeku m/robot, og 120 NRF-okser på liggebås. Ingen mekaniske vifter. Skraper m/kum på utsiden. Fullfôr.
Isolert fjøs hos Sven Arild Uvaag med plass til ca. 50 melkeku m/robot, og 120 NRF-okser på liggebås. Ingen mekaniske vifter. Skraper m/kum på utsiden. Fullfôr.

Fjøsbesøk i Romedal, hos Bjørn Trygve Bryhn. Omgjort potetlager til tallefjøs der kuene går ut og inn. Fôrplassen er støpt, og skrapes med traktor. Spesialisert produksjon, med salg av kalv.
Fjøsbesøk i Romedal, hos Bjørn Trygve Bryhn. Omgjort potetlager til tallefjøs der kuene går ut og inn. Fôrplassen er støpt, og skrapes med traktor. Spesialisert produksjon, med salg av kalv.

På besøk hos Tormod Kopperud. Isolert fjøs m/skraper. 100 økologiske okser. Uteareal, ingen mekaniske vifter. Økologiske fjøset til Tormod Kopperud, fasade 16 X 40 meter
På besøk hos Tormod Kopperud. Isolert fjøs m/skraper. 100 økologiske okser. Uteareal, ingen mekaniske vifter. Økologiske fjøset til Tormod Kopperud, fasade 16 X 40 meterGilde Wiener

Gilde Wienerpølser slår aldri feil
Det ble servert pølser på fjøsbesøksrunden.